Indeks sprawności fizycznej zuchory wyniki

Pobierz

(wynik zaokrągla się do "całej stopy")Wyniki testu.. z wysokim unoszeniem kolan i klaśnięciem pod uniesioną nogą.. K/M 1 pkt - 12 klaśnięć/15 klaśnięćWyniki testu.. Powtórzono wszystkie próby w klasach, które były objęte badaniem w roku poprzednim (poprzednio kl. Liczymy liczbę klaśnięć.. Odległość mierzy skaczący własnymi stopami.. Próba szybkości 2.. Poziom sprawnošci 6 lat 7 lat 8 lat 9-10 lat 11-12 13-15 lat 16-18 lat 19-25 lat od 6 do 25 rokužycia Minimalny Dostateczny Dobry Bardzo dobry Wysoki WybitnySprawdzianem aktualnego stanu sprawności ogólnej są testy analityczne, mierzące poziom poszczególnych cech motorycznych.Poziom sprawności zależy od wieku.FIZYCZNEJ Indeks Sprawności Fizycznej jest propozycją indywidualnego sprawdzianu kondycji fizycznej dla osób obojga płci.. Policz liczbę klaśnięć.. Podane w Indeksie próby: szybkości, skoczności, siły ramion, gibkości, wytrzymałości i siły mięśni brzucha, są łatwe do wykonania i nie wymagają specjalnego sprzętu, a uzyskane rezultaty są łatwe do oceny.. Podane w Indeksie próby są proste do wykonania i przeznaczone dla osób w różnym wieku.. Próba skoczności 3.. Tak więc śmiało może go zrobić każdy i przekonać się na jakim poziomie jest jego sprawność fizyczna.. Więcej informacjiIndeks Sprawności Fizycznej Zuchory Indeks Sprawności Fizycznej Zuchory 1. wysoko unosząc kolana i klaszcz pod uniesioną nogą..

Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego.

ewaluacji cech psychomotorycznych.. Mogą go stosować dzieci, jak również młodzież, osoby dorosłe i starsze.. Liczymy liczbę klaśnięć.. Próba siły mięśni brzucha SZYBKOŚĆ Biegnij szybko przez 10 sekund, wysoko unosząc kolana i klaszcząc pod uniesioną nogą.. Za wyborem tego testu przemawia wiele pozytywnych cech.INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ "Indeks sprawności fizycznej", opracowany przez dr Krzysztofa Zuchorę jest propozycją indywidualnego sprawdzianu kondycji fizycznej dla osób obojga płci w wieku od 7 do 70 lat.. Zaokraglij wynik: mniej niŽ 1/2 stopy— w dót, wiecej niŽ Y2 Stopy — w góre (gdy pomiar wyniesie np. wiecej niŽ stopy, policz jako 7).Wyniki zdolności motorycznych w klasie przedstawiają się w sposób następujący: Szybkość 3,6pkt wynik dobry+.. wynik pkt.. objętych Indeksem.. marzec 2002.. 1 * w przypadku braku możliwości wykonania próby wpisujemy 1 pkt.INDEKS SPRAWNOŠCI FIZYCZNEJ K. ZUCHORY Wyniki testu.. Próba siły ramion 4.. Próba wytrzymałości 6.. KTEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ wg ZUCHORY Kalkulator wspomaga obliczenia oraz interpretację wyników testów sprawnościowych oraz wyznacza INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ dla dzieci/młodzieży oraz osób dorosłych.. Próba siły ramion 4.. Suma uzyskanych punktów okrešla poziom sprawnošci fizycznej.. Próba wytrzymałości 6..

ISF jest to Indeks Sprawności fizycznej opracowany przez K. Zuchorę.

W Indeksie możemy sprawdzić się w wielu próbach, są to: 1.. Rezultat zmierz wtasnymi stopami.. Polityka.. Próba siły mięśni brzucha SZYBKOŚĆ Biegnij szybko przez 10 sekund, wysoko unosząc kolana i klaszcząc pod uniesioną nogą.. Suma uzyskanych punktów okrešla poziom sprawnošci fizycznej.. Siła 3,4pkt wynik dobry + Wytrzymałość 4,4 wynik bardzo dobry +WYNIKI KOLEJNYCH SPRAWDZIANÓW Data badania sprawności fizycznej Szybkość Skoczność *Siła ramion Gibkość Wytrzymałość Siła mm.. Szybkość - Szybki bieg w miejscu przez 10 sek.. Tabele podaJq normy punktowe dla poszczególnych kategorii wieku.. Próba gibkości 5. brzucha Suma pkt.. K/MIndeks sprawności fizycznej ZUCHORY Test opracowany przez dr K. Zuchorę pozwala w prosty sposób ocenić poziom cech motorycznych takich jak (szybkość, skoczność, siła ramion, gibkość, siła mięśni brzucha oraz wytrzymałość).OCENA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ZA POMOCĄ TESTU K. ZUCHORY Sprawność fizyczna jest zależna od wielu czynników: od wieku, płci, stanu zdrowia, uzdolnień i umiejętności ruchowych, budowy ciała, trybu życia, poziomu rozwoju zdolności motorycznych, motywacji, siły woli itp. Jest to właściwość bardzo indywidualna, która sięIndeks Sprawności Fizycznej jest propozycją indywidualnego sprawdzianu kondycji fizycznej dla osób obojga płci..

Suma uzyskanych punktów okrešla poziom sprawnošci fizycznej.

Odległość mierzy skaczący własnymi stopami.Temat: Samokontrola i samoocena sprawności fizycznej według ISF K. Zuchory - siła mięśni brzucha.. Pozioms rawnošci od 6 do 2E roku Žycia Minimal ny Dostateczny Dobry Bardzo dobry Wysoki Wybitny Poziom sprawnošci po 25 roku žycia Minimal ny Dostateczny Dobry Bardzo dobry Wysoki Wybitny 6 lat 20Indeks Sprawności Fizycznej składa się z 6 prób: próby szybkości- szybki bieg w miejscu przez 10 sek.. wynik pkt.. SIŁA MIĘŚNI BRZUCHA Leżenie tyłem, uniesienie NN tuż nad podłożem.Swoją metodykę pracy omawia na przykładzie Indeksu sprawności fizycznej Zuchory.. Artykuł pochodzi z archiwum internetowego Skocz w dal obunóŽz miejsca.. Składa się z sześciu prób, które sprawdzają: szybkość, skoczność, siłę ramion, gibkość, siłę mięśni brzucha, wytrzymałość.INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ZUCHORY Indeks sprawności fizycznej, jest skonstruowany tak, aby ka ż dy mog ł oceni ć indywidualny poziom sprawno ś ci fizycznej, bez wzgl ę du na wiek i p ł e ć. wynik pkt.. wynik pkt.. Próba gibkości 5. próby skoczności- skok w dal z miejsca, odległość mierzy skaczący własnymi stopami.. Scenariusz lekcji, III etap edukacyjny, wychowanie fizyczne --------------------------------- Wymagania szczegółowe: 1.. Pamiętaj - przed przystąpieniem do wykonania próby wykonaj rozgrzewkę!INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ K. ZUCHORY Test Zuchory , który sprawdza ogólną sprawność fizyczną..

... że swoje wyniki mogą porównywać dziadek ojciec i syn w wieku 60, 40 i 10 lat.

(wynik zaokrągla się do "całej stopy") 3.Indeks Sprawności Fizycznej K. Zuchory - próba siły, gibkości i wytrzymałości.. Ocena 01.04.2020 wynik pkt.. WYTRZYMAŁOŚĆ Bieg ciągły - dwa warianty przeprowadzenia próby: bieg w miejscu w tempie około 120 kroków na minutę - mierzymy czas biegu, bieg na odległość - mierzymy przebiegnięty dystans.. Skoczność - Skok w dal z miejsca.. Ma bardzo proste kryteria, opracowane na podstawie ró ż nych testow sprawno ś ciowych popularnych na ca ł ym ś wiecie.Indeks Sprawności Fizycznej składa się z 6 prób: próby szybkości (bieg w miejscu z wysokim unoszeniem kolan - liczymy klaśnięcia w trakcie 10-sekundowej próby) próby skoczności (skok w dal z miejsca, gdzie rezultat jest mierzony własnymi stopami)Indeks Sprawności Fizycznej Zuchory Aplikacja do przeliczania wyników na oceny testu.. Każda .INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KRZYSZTOFA ZUCHORY Próba i sposób jej wykonania Płeć Wynik w punktach i poziom wykonania próby Minimalny 1 pkt Dostateczny 2 pkt Dobry 3 pkt Bardzo dobry 4 pkt Wysoki 5 pkt Wybitny 6 pkt SZYBKOŚĆ Biegnij szybko w miejscu przez 10 sek.. Policz liczbę klaśnięć.. Mm brzucha 3,9pkt wynik bardzo dobry.. wynik pkt.. z wysokim unoszeniem kolan i klaśnięciem pod uniesioną nogą.. Uczeń: 1.1 wykonuje wybrany przez siebie zestaw prób do oceny wytrzymałości, siły i gibkościINDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ K. ZUCHORY Prawa autorskie S.P.. z wysokim unoszeniem kolan i klaśnięciem pod uniesioną nogą, liczymy liczbę klaśnięć.. Poziom sprawnošci od 6 do 25 roku Žycia Minimal ny Dostateczny Dobry Bardzo dobry Wysoki Wy bitny Poziom sprawnošci po 25 roku žycia Minimalny Dostateczny Dobry Bardzo dobry Wysoki Wy bitny 6 lat 20W Indeksie możemy sprawdzić się w wielu próbach, są to: 1.. Suma uzyskanych punktów okrešla poziom sprawnošci fizycznej.. Próba szybkości 2.. Gibkość 3,9pkt wynik bardzo dobry.. Szybkość - Szybki bieg w miejscu przez 10 sek.. Tabele podajq normy punktowe dla poszczególnych kategorii wieku.. Jeżeli uzyskana w pierwszym sprawdzianie ocena .Witam, przesyłam Wam do realizacji zakres materiału z wychowania fizycznego 1.INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ K. Zuchory .Indeks Zuchory.. Tabele podajq normy punktowe dla poszczególnych kategorii wieku.. Tabele podajq normy punktowe dla poszczególnych kategorii wieku.Dziękujemy za uwagę!. Policz liczbę klaśnięć.. Podane w Indeksie próby; szybkości, skoczności, siły ramion, gibkości wytrzymałości i siły mięśni brzucha są łatwe do wykonania i nie wymagają specjalnego sprzętu a uzyskane rezultaty są łatwe do oceny.Wyniki testu.. Skoczność - Skok w dal z miejsca..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt