Strona tytułowa pracy magisterskiej urz

Pobierz

Wyniki 6.. Zakończenie 7.. Wykaz aktów prawnych.. Rozdział metodologiczny.. Strona tytułowa to niezbędny element każdej pracy licencjackiej.. Minimalna objętość pracy magisterskiej wynosi 50 stron A4 po 1800 znaków na stronę (maszynopis standardowy).. 2 strony tytułowe (wzór stron tytułowych określony jest w załączniku nr 2) − strona tytułowa nr 1 (tytuł w języku specjalności studiów - tj. w języku rosyjskim/ukraińskim oraz w języku angielskim)Wytyczne obowiązujące przy pisaniu pracy licencjackiej 1.. Budowa pracy magisterskiej (dyplomowej) - struktura pracy powinna mieć następującą kolejność: pierwsza strona - strona tytułowa (Pierwsza litera tytułu duża, pozostałe - małe, tytuły bez kropek - to nie są zdania strona tytułowa - w przypadku pracy mgr - standaryzacja, przykład umieszczony jestMinimalna objętość pracy magisterskiej - dwa arkusze wydawnicze, tj. 44 strony po 1800 znaków na stronę (około 80 000 znaków).. Rozdział empiryczny.. Podziękowania dla studentów za pracę przy Święcie BezpieczeństwaPraca magisterska powinna mieć charakter: • Pracy badawczej • Pracy kazuistycznej - w wyjątkowym przypadku 3.. Podział na rozdziały i podrozdziały (zrąb główny pracy).. Zadzwoń (790 247 637) lub napisz Bardzo szybko rozwiążemy każdy Twój problem.Politechnika Rzeszowska - uczelnia na miarę Twoich marzeń!. 3.Procedury składania i archiwizowania prac dyplomowych studentówZarządzenia Rektora nr 15/2019Zarządzenia Rektora nr 216/2020..

Strona tytułowa pracy magisterskiej1.

Rozdział empiryczny.. Rozdział metodologiczny.. Karta obiegowa.. Strona tytułowa1.. Spis treści - należy stosować następujący podział : Rozdział I - tytuł rozdziału: 1.. Musisz podać tam takie informacje, jak: temat pracy, nazwę uczelni i wydziału, kierunek studiów, formę studiów, imię i nazwisko autora pracy, tytuł bądź stopień oraz imię i nazwisko promotora pracy, a także miejsce i rok napisania pracy.III.. Czcionki, marginesy, wielkość strony w pracy Ustawienia ogólne w edytorze teksu: czcionka: Times New RomanW pracy magisterskiej powinien być jasno sformułowany cel.. Merytoryczna część pracy podzielona na rozdziały.. Analizowany problem powinien .. Rozdział teoretyczny.. Wstęp.. Zawiera logo i nazwę uczelni oraz jednostki organizacyjnej, w której praca powstała, imię i nazwisko autora pracy, numer jego albumu, tytuł pracy, rodzaj pracy dyplomowej (licencjacka lub magisterska), stopień naukowy/tytuł oraz imięUczelnia proponuje także nowoczesne systemy nauczania i sprawdzania wiedzy oraz co najważniejsze jeszcze więcej zajęć praktycznych przygotowujących do pracy zawodowej.. załącznik).. Strona tytułowa pracy licencjackiej powinna być zgodna z dołączonym wzorem (zob.. Wzór pierwszych stron pracy dyplomowej.3.1.. Tytuł pracy w języku angielskim.. Załączniki.. Wnioski Piśmiennictwo Streszczenie Wykaz tabel Wykaz rycin Wykaz zdjęć AneksWiemy, że formatowanie Twojej pracy dyplomowej nie jest najprzyjemniejszą czynnością..

Strona tytułowa pr acy magisterskiejI.

tytuł podrozdziału 1.2 .. Streszczenie i słowa kluczowe.. Tytuł podrozdziału 1.1 .. Wykaz aktów normatywnych z uwzględnieniem chronologii i hierarchii aktów 8.. Praca składa się z następujących części: Wstęp, Rozdziały, Zakończenie, Bibliografia, Spis tabel, Spis wykresów, Spis rysunków, Aneks zawiera załączniki.. Zakończenie.. Układ pracy dyplomowej.. KONSTRUKCJA PRACY Strona tytułowa: Załącznik nr 1 Kolejna strona: Może zawierać (nie numerowana): dedykacje, podziękowania (w prawym dolnym rogu) w egzemplarzach do Dziekanatu nie dołącza się tej strony ewentualnie kolejna strona (nie numerowana): motto (w prawym dolnym rogu) w egzemplarzach do Dziekanatu nie dołącza się tej stronyDowiedzieliście się już na temat wymogów merytorycznych i formalnych, których przestrzeganie stanowi klucz do napisania bardzo dobrej pracy dyplomowej.. tytuł podrozdziałuCelem realizacji pracy magisterskiej jest opanowanie przez studenta szerokiej wiedzy z zakresu studiowanego kierunku oraz zdobycie umiejętności umożliwiających: .. Strona tytułowa zgodna z wzorem udostępnionym na stronie internetowej KNS, Spis treści, Wstęp (wprowadzenie), Cel (e), problem badawczy i zakres pracy, hipotezy badawcze,Minimalna objętość pracy magisterskiej - dwa arkusze wydawnicze, tj. 44 strony po 1800 znaków na stronę (około 80 000 znaków)..

Strona tytułowa jest pierwszą stroną pracy.

Imię i nazwisko autora pracy.. Wykaz literatury - alfabetycznie.Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej (MS Word - 2003 / MS Word - 2010 / Open Office) Zaświadczenie o udostępnieniu danych do pracy dyplomowej Pobierz Wzory dokumentów do pobrania (oświadczenia, podania) dostępne są na stronie Centrum Obsługi StudentaWymogi związane z układem pracy magisterskiej 1.. Spis materiałów graficznych.. 7 1.2.Rejestracja pracy magisterskiej / licencjackiej Indywidualne programy Szkoła doktorska Studia doktoranckie Samorząd doktorantów Programy studiów doktoranckich Dokumentacja studiów doktoranckich Studia podyplomowe .Minimalna objętość pracy licencjackiej wynosi 25 stron A4 po 1800 znaków na stronę (maszynopis standardowy).. Strona tytułowa.. STRUKTURA PRACY BADAWCZEJ Strona tytułowa Spis treści Wykaz skrótów 1.. Podział na rozdziały i podrozdziały (zrąb główny pracy).. Wniosek o wydanie odpisu w języku obcym .. Wstęp 5.. Wytyczne do pracy dyplomowej inżynierskiej_licencjackiej_magisterskiej .pdf (450.24 KB) Strona tytułowa pracy dyplomowej.docx (111.31 KB) Zarządzenie nr 228_2021 Rektora UR z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia procedury antyplagiatowej .pdf (183.27 KB) Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 228.pdf (458.96 KB)Formularz oceny pracy dyplomowej (recenzent) Wniosek o powołanie Komisji egzaminu dyplomowego ..

Strona tytułowa 2.

Wstęp 2.. Streszczenie i słowa kluczowe.. Strona tytułowa pracy powinna wyglądać wg załączonego wzoru 2.. Przegląd literatury 3.. Spis treści.. Nazwę zakładu/katedry w którym praca została wykonanaNiezbędne elementy pracy: 1.. Tytuł pracy w języku polskim.. STRUKTURA PRACY STRONA TYTUŁOWA - powinna zawierać: Nazwę uczelni i wydziału.. Dokumenty - studenci.. Wykaz tabel i rysunków oraz schematów - jeżeli są w pracy.. Dyskusja 7.. Wstęp.. Załączniki.. 11.Spis tre ści pracy dyplomowej licencjackiej i magisterskiej powinien zawiera ć tytuły kolejnych rozdziałów i podrozdziałów oraz innych części pracy wraz z numerami stron według poni ższego wzoru: Wst ęp…….…………………………………………………………………………….3 Rozdział I …………………………………………………………….……………….7 1.1.. Spis treści / plan pracy.. Tytuł podrozdziału ……………………………………………….……………….. Na szczęście możesz to zlecić nam.. Cel pracy 4.. Oświadczenie (system antyplagiatowy) Oświadczenie (zgodność wersji elektronicznej z papierową antyplagiat) Wniosek o wydanie dyplomu.. Zainwestuj w wiedzę już dziś - Internetowa rekrutacja na wszystkie kierunki kształcenia.Strona tytułowa.. Rodzaj pracy.. Spis treści / plan pracy.. Zakończenie.. Tytuł naukowy lub stopień naukowy oraz imię i nazwisko promotora pracy.. Strona tytułowa w języku polskim i angielskim (wg wzoru) Podziękowania (opcjonalnie) .. produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (Dz. Urz.. Spis materiałów graficznych.. Układ pracy magisterskiej powinien zwierać następujące części2: a.. Wykaz aktów prawnych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt