Przygotowanie wniosków o dotacje unijne

Pobierz

Pracę nad wnioskiem .Pozyskane środki firma może przeznaczyć m.in. na sfinansowanie usług doradczych, organizację spotkań, przygotowanie wniosku o unijne dofinansowanie.. Fundusze europejskie - dofinansowanie.. Jeśli chcesz ubiegać się o dotacje unijne, możesz albo sam wypełnić wniosek, albo zlecić to firmie, która specjalizuje się w pisaniu wniosków o dotacje unijne.. Z możliwości pozyskania wsparcia mogą skorzystać MŚP, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE.| Weryfikacja wniosków o płatność - warsztaty komputerowe | Kwalifikowalność wydatków - najnowsze zmiany | Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL2014 | System SL2014 dla Beneficjentów - jak rozliczać projekty | Przygotowanie skutecznego wniosku o dofinansowanie | Zamykanie projektu unijnego | System SL2014 .Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie.. Skuteczny wniosek, który zmaksymalizuje szanse na uzyskanie dofinansowania powstaje jako efekt pracy naszych ekspertów z klientem.Wydatki na przygotowanie wniosku o dotację ze środków unijnych - moment zaliczenia do kosztów podatkowych Koszt poniesiony w celu uzyskania dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" związany z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie stanowi dla spółki koszty uzyskania przychodów.Przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków unijnych (np. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), funduszy jednostek samorządowych i innych źródeł krajowych i zagranicznych.Nawet 240 tys. zł dotacji na przygotowanie wniosku o fundusze europejskie może pozyskać przedsiębiorca myślący o projekcie realizowanym z programów UE..

AbyPisanie wniosków o dotacje unijne, ochrona środowiska.

Pula środków przygotowana dla firm to 5 mln zł.1.. Podejmujemy się przygotowania tylko tych projektów które mają największe szanse na otrzymanie dofinansowania.Dotacje unijne dla firm.. Przygotowanie analiz i dokumentacji aplikacyjnej.. Na wstępie należy jednak podkreślić, że napisanie wniosku nie jest łatwe i wymaga pewnej wiedzy.firma (przygotowanie wniosków) do współpracy - forum DOTACJE UNIJNE - dyskusja witam, dla naszego Klienta szukam firmy z doświadczeniem, która podejmie się przygotowania i.. - GoldenLine.plNajczęstszy model rozliczeń między doradcami i firmami, które starają się o pieniądze z unijnych funduszy, zakłada opłatę wstępną za przygotowanie dokumentacji i złożenie wniosku plus procent od uzyskanego dofinansowania, jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie.Przygotowanie wniosków o dotacje unijne, 4 lipca 2016.. Korzyści z udziału w szkoleniu: - Przekazanie aktualnej wiedzy na temat wszystkich zmian i nowelizacji, jakie zostaną wprowadzone w perspektywie 2014-2020.Należy go przygotować w wersji elektronicznej i papierowej, a w załączeniu powinny znaleźć się: harmonogram realizacji projektu, biznesplan, analiza finansowa oraz studium wykonalności.. DORADZTWO EUROPEJSKIE..

Staranne i przemyślane przygotowanie wniosków to klucz do skucesu.

Szeroki wybór, konkurencyjne ceny!. AbySpecjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji poprzez przygotowanie projektów, wniosków o dotacje, biznes planów oraz studiów wykonalności, a także zajmujemy się.. Adam Kubica INVESTMENTS Posiadamy wieloletnie doświadczenie, dzięki czemu wykonujemy swoją pracę sprawnie, szybko i precyzyjnie.Przygotowanie wniosku o dotację unijną.. Uzupełnienie o ekologię i elementy przyrody wymagane w dokumentacji do uzyskania dotacji.. 5: Opracowanie wniosku do LGD na rozwijanie działalności gospodarczej (wniosek i biznes plan) 3000,00 PLN netto oraz wynagrodzenie dodatkowe za sukcesPrzygotowanie wniosków o dotacje unijne Wniosek o dotację z UE można przygotowywać samemu, albo też zlecić to wykwalifikowanej firmie, która się tym zajmuje.. doradztwo przy doborze programu finansującego, przygotowanie wniosków o przyznanie dotacji, opracowanie biznesplanu, studium wykonalności, harmonogramu zadaniowo - finansowego, Szkolenie skierowane do osób chcących rozszerzyć swoją wiedzę na temat funduszy unijnych UE oraz tych, którzy ubiegają się o pozyskanie kapitału na realizację swojego biznes planu na rozpoczęcie działalności lub inwestycje.. Liczy się treść, ale przepustką do sukcesu jest forma cz III.Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu..

Pisanie wniosków unijnych - 10 kroków zanim złożysz wniosek o dotację cz II.

Na wstępie trzeba jednak powiedzieć, że przygotowanie wniosku nie będzie łatwe i wymaga pewnej wiedzy.Przygotowanie wniosków o dotacje unijne .. Pomoc, porady i konsultacje.Zasad rozliczania projektu trzeba pilnować już na etapie przygotowania wniosku o dotację, gdyż wtedy planowane są najważniejsze założeniu projektu, nakłady, przebieg rzeczowo-finansowy i harmonogram realizacji, wskaźniki produktu i rezultatu oraz inne zobowiązania podlegające monitorowaniu stanowiące podstawę do wypłaty wsparcia ze środków UE i ostateczny sukces projektu.Świadczymy usługi w zakresie: -aplikowania o środki z UE.. Starasz się o dotację unijną?. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej.. Dotacje - wypełnienie deklaracji z ochrony środowiska.. Jeśli chcemy starać się o dotacje z UE to będzie można wniosek przygotowywać samemu, albo będzie można znaleźć firmę, która się w tym specjalizuje.. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny!. Na początku należy zaznaczyć, że pisanie takiego wniosku nie będzie proste i wymaga pewnej wiedzy.. Przygotowujemy kompletną dokumentację ( wniosek, b.plan, załączniki) -rozliczania otrzymanej dotacji ( wnioski o płatność, sprawozdania z przeprowadzonej .MODUS oferuje Państwu pomoc w ubieganiu się o dotację z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz monitoring realizacji i rozliczanie projektów unijnych, w tym:..

Dobrze przygotowany wniosek o dofinansowanie unijne to podstawowy warunek przy ubieganiu się o dotację.

Staranne i przemyślane przygotowanie wniosków to klucz do skucesu.. Starasz się o dotację unijną?. Przygotowaliśmy w tym celu krótki przewodnik.Wyniki naszej pracy stanowią wskazanie z jakich programów unijnych można sfinansować planowane inwestycje oraz kiedy należy przygotować się o aplikowanie o dotacje.. Zajmujemy się opracowywaniem wniosków o dotacje unijne dla firm w różnych obszarach: inwestycje i rozwój firmy, B+R, ochrona środowiska itp. Więcej informacji na naszej stronie - przygotowanie wniosku o dotację UE.Pisanie wniosków o dofinansowanie - od propozycji do wykonania projektu .. Krok 1: Zapraszamy na bezpłatną konsultację.. Krok 3: Zarządzanie projektami unijnymiPrzygotowanie uczestników szkolenia do perfekcyjnego opracowania wniosków w celu pozyskania dofinansowania na projekty w latach 2015-2020. .. pozna dobre zasady pisania .Przygotowywanie wniosków o dofinansowania, pozyskiwanie funduszy unijnych, pisanie wniosków unijnych, Gdynia.. Pisanie wniosków unijnych - 10 kroków zanim złożysz wniosek o dotację cz II.. Prowizja za sukces - 1800,00 PLN netto po uzyskaniu informacji o otrzymaniu dotacji.. Aktualności.. Najważniejszym etapem prac zmierzających do uzyskania dotacji jest przygotowanie niezbędnych dokumentów aplikacyjnych.Podejmę się przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia.Przygotowanie wniosków unijnych.. Krok 2: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej/wniosku o dofinansowanie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt