Przeczytaj tekst wybierz poprawne uzupełnienie luk a b lub c

Pobierz

Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luki 1-5.. Wpisz w luki1-4 litery, którymi oznaczono brakujące zdania A-F, tak aby otrzymać logiczny i spójny … tekst.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4.. Zadanie 11.. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luk 1-5.. Uwaga!. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Game on!. Zakreśl literę A, B albo C.. B. learned C. left D. outsidePrzeczytaj tekst.. A. Fernseher B. Fußballspiele C. heißt D. Skischuhe E. Tisch F. trinktPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Welcome to this week's phone-in.Przeczytaj zdania (a - d), a następnie ułóż je w takiej kolejności, aby powstał logiczny i spójny tekst.. Zakreśl literę A,B lub C. But I .Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. .Przeczytaj tekst.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 10.1.-10.3.. Wybierz odpowiedź A, B lub C, aby poprawnie uzupełnić luki 1-4..

Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-4 (a, b lub c).

Uw aga!Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.- 12.4.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-5.. Przeczytaj tekst.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. A. at B. for C. on 4.Przeczytaj tekst.. Uwaga!. (0-3) Przeczytaj tekst.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 12.1-12.3.. A. looked B. little C. few D. said E. saw F. talked Na podstawie: factmonster.com Zadanie 12.Zadanie: zadanie 9 przeczytaj tekst wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luk 9 1 9 5 zakreśl literę a, b lub c Zaliczaj.pl Jesteś niezalogowany Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.2.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Uwaga!. Zakreśl literę: A, B albo C.. Wybierz odpowiedź A, B lub C, aby poprawnie uzupełnić luki 1-4.. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luki 1-5.. Przeczytaj tekst.. Wpisz odpowiednią literę A-F obok numeru każdej luki.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. W niektórych zadaniach podanych jest kilka odpowiedzi .. Spośród wyrazów podanych wramce wybierz te,które poprawnie uzupełniają luki 10.1.-10.3..

Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-5.

Wybierz poprawne uzupełnienie luk 11.1.--11.3.. Zakreśl literę A, B lub C.. Przeczytaj tekst.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Przeczytaj tekst.. Zakreśl ./ 4 Przeczytaj tekst.. Wybierz odpowiedź A, B lub C, aby poprawnie uzupełnić luki 1-4.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luki 1-5.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie .. Uwaga!. Wybierz odpowiedź A, B lub C, aby poprawnie uzupełnić luki 1-4.. Zakreśl literę A,B lub C.. Wybierz odpowiednią literę (A-F) dla każdej luki.. Przeczytaj tekst.. Przeczytaj tekst.. _____ the idea.Przeczytaj tekst.. 6.1.Przeczytaj tekst.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wybierz odpowiedź A, B lub C, aby poprawnie uzupełnić luki 1-4.. Zadanie 8 - zakreśl poprawne odpowiedzi zgodnie ze składnikami z ćwiczenia 7.Przeczytaj tekst i zdania (1-5).. wraz ze wzrostem temperatury.B.. 5 Przeczytaj tekst.. Uwaga!. Spośród wyrazów podanych poniżej wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk.. Zakreśl literę A, B lub C.Przeczytaj tekst.. Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A-E).Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk 1-3..

Wybierz poprawne uzupełnienie luk 11.1.

Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Znajomość funkcji językowych B Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi (1-4).. Wybierz właściwe rozwiązanie (A - C).. Nie używaj korektora.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-7, tak aby powstał logiczny, spójny i gramatycznie poprawny tekst.. Then he decided to start his own office.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Przeczytaj tekst..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt