Podział roku akademickiego umed wroc

Pobierz

Semestr zimowy trwa do 7 lutego, sesja egzaminacyjna od 8 do 21 lutego 2021.Zmieniony podział roku akademickiego dotyczy wprowadzenie sesji letniej w formie ciągłej.. Sesja poprawkowa odbędzie się już w trakcie trwania semestru letniego - od 18 lutego do 3 marca.. SEMESTR ZIMOWY.. Rektor może dokonać zmian w podziale roku akademickiego w trakcie jego trwania.w sprawie podziału roku akademickiego 2015/2016 Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U.. 2012, poz. 572 ze zm.) oraz §10 .Zmieniony podział roku akademickiego dotyczy wprowadzenie sesji letniej w formie ciągłej.. Zarządzenie nr 99/XV R/2019.. Semestr zimowy trwa do 7 lutego, sesja egzaminacyjna od 8 do 21 lutego 2021.Zarz.. Sesja poprawkowa odbędzie się już w trakcie trwania semestru letniego - od 18 lutego do 3 marca.. Zarządzenie nr 42/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2015/2016 - zarządzenie - załącznik-Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.. 01.10.2020 - 23.02.2021Zarządzenie nr 30/XV R/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2016/2017*Zajęcia akademickie w semestrze letnim dla kierunku przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny oraz dla VI roku kierunku lekarskiego polskojęzycznego oraz English Division mogą trwać do 21.06.2020 r. W dniu 08.10.2019 r. planowane są godziny rektorskie z okazji inauguracji roku akademickiego..

Organizacja roku akademickiego 2020/21.

Szczegółowy podział roku akademickiego określa Rektor w drodze zarządzenia po zasięgnięciu opinii właściwego organu Samorządu Studentów, najpóźniej do dnia 15 czerwca roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok akademicki.. Zarządzenie nr 77/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 14 kwietnia 2020 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2020/2021: treść zarządzenia; załącznik - szczegółowy podział roku 2020/2021Zbliżająca się zimowa sesja egzaminacyjna trwa od 29 stycznia do 11 lutego 2018. z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2020/2021Zmiana podziału roku akademickiego (11.01.2021) Prorektor ds. studentów i dydaktyki prof. Agnieszka Piwowar przypomina o wprowadzonej zarządzeniem rektora zmianie podziału roku akademickiego 2020/2021.. Ma to umożliwić organizację zaliczeń i egzaminów.podział roku akademickiego umed wroc.pdf ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław tel.. !/ oferta dydyktyczne/ wybór z oferty.1) inauguracja roku akademickiego z immatrykulacją nowo przyjętych studentów, 2) wręczenie dyplomów absolwentom Uczelni, 3) promocja na stopień naukowy doktora i doktora habilitowanego, 4) promocja doktora honoris causa.Uroczysta inaguracja roku akademickiego 2020/2021 odbędzie się 2 października 2020 o godz. 11.00 na Wydziale Farmaceutycznym przy ul. Borowskiej 211..

Rektor, może dokonać zmian w podziale roku akademickiego w trakcie jego trwania.

Trwać będzie od 18 czerwca do końca września.. Semestr letni rozpocznie się zgodnie z planem 22 lutego 2021.. Plan zajęć dla I roku.. Ma to umożliwić organizację zaliczeń i egzaminów.2.. .Prorektor ds. studentów i dydaktyki prof. Agnieszka Piwowar przypomina o wprowadzonej zarządzeniem rektora zmianie podziału roku akademickiego 2020/2021.. 2012 r., poz. 572 ze zm.) oraz § 10 Regulaminu studiów obowiązującego od roku akademickiego 2014/2015 (załącznik do uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego Nr 1403 z dnia 30 kwietnia .Serwis główny Uniwersytetu Wrocławskiego.. Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.. Semestr zimowy (2020/2021) Semestr letni (2020/2021) Podział na grupy (2020/2021)Szczegółowy podział roku akademickiego 2020/2021.. Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.. 1 otrzymuje brzmienie: "1.. Tuż po niej rozpoczynają się ferie - trwają od 12 do 18 lutego.. .Szczegółowy podział roku akademickiego 2020/2021 Rok akademicki 2020/2021 rozpoczyna się 1 października 2020 r. i kończy się 30 września 2021 r. Na rok akademicki 2020/2021 składają się: 1.. Rok akademicki dzieli się na: 1) semestr zimowy w okresie od 01.10.2020 r. do 07.02.2021 r. w tym: Ferie zimowe w okresie od 23.12.2020 r. do 06.01.2021 r.Prorektor ds. studentów i dydaktyki prof. Agnieszka Piwowar przypomina o wprowadzonej zarządzeniem rektora zmianie podziału roku akademickiego 2020/2021..

z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2019/2020Podział roku akademickiego 2014/2015.

do 31.01.2021r.O Zakładzie Pracownicy Nauka Kierunki badań Publikacje Projekty Aparatura Dydaktyka Farmacja - genetyka Farmacja - biologia molekularna Farmacja - fakulety Analityka medyczna - biologia molekularna Analityka medyczna - techniki genetyczne Analityka medyczna - fakultety Koło naukowe Katedra i Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej - pracownicy Profesorowie dr hab. inż.2.. Zaraz po niej rozpocznie się przerwa międzysemestralna - od 11 lutego do 17 lutego.. Ma to umożliwić organizację zaliczeń i egzaminów.Podział roku akademickiego (24.01.2019) Zimowa sesja egzaminacyjna zaplanowana jest od 28 stycznia do 10 lutego.. Rok akademicki 2020/2021: Zarządzenie nr 290/XVI R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału roku akademickiego 2020/2021 Zarządzenie nr 77/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2020/2021 Szczegółowy podział rokuPodział roku akademickiego 2020/2021 Zarządzenie nr 77/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 14 kwietnia 2020 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2020/2021: treść zarządzenia załącznik - szczegółowy podział roku 2020/2021.Podział roku akademickiego..

4.14 kwietnia 2020 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2020/2021, wprowadza się następujące zmiany: 1) §2 ust.

Jest to czas na przygotowanie sie do zimowej sesji poprawkowej (19.02-4.03.2018).Zarz.. Szczegółowy podział roku akademickiego określa Rektor w drodze zarządzenia po zasięgnięciu opinii Samorządu Studentów, najpóźniej do dnia 15 czerwca roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok akademicki.. Zaraz po niej rozpocznie się przerwa międzysemestralna - od 11 lutego do 17 lutego.. Rok akademicki 2020/2021 rozpoczyna się 1 października 2020 r. i kończy się 30 września 2021 r. Na rok akademicki 2020/2021 składają się: Semestr zimowy trwający od 01.10.2020r.. Legenda: DNI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DNI WOLNE OD ZAJĘĆ 2.Podział roku akademickiego 2020/2021 Zarządzenie nr 77/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 14 kwietnia 2020 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2020/2021: treść zarządzenia załącznik - szczegółowy podział roku 2020/2021.Zmieniony podział roku akademickiego dotyczy wprowadzenie sesji letniej w formie ciągłej.. Trwać będzie od 18 czerwca do końca września.. Trwać będzie od 18 czerwca do końca września.. Zarządzenie nr 77/XV R/2020.. Semestr zimowy trwający od 01.10.2020r.. Ma to umożliwić organizację zaliczeń i egzaminów.Zmieniony podział roku akademickiego dotyczy wprowadzenie sesji letniej w formie ciągłej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt