Napisz równanie prostej prostopadłej do prostej o równaniu y=2x-11

Pobierz

Polub to zadanie.. czyli: Wyznaczamy wartość współczynnika kierunkowego prostej prostopadłej do tej prostej.COMMENT_CONTENT.. Prosta l ma równanie y=−1/4x+7.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Wśród podanych odpowiedzi tylko prosta.. Prosta prostopadła do danej ma wzór: y = -4x + b (bierzemy odwrotność współczynnika przy "x" i zmieniamy znak) Jeśli ta prosta przechodzi przez (-4; 4) to podstawiamy x = -4, y = 4 do równania prostej 4 = (-4) * (-4) + b ; stąd b = -12 Równanie prostej: y = - 4x - 12 ======================================== Zadanie 2.Animacja prezentuje dowód twierdzenia o prostych prostopadłych w układzie współrzędnych.. 2011-05-06 22:17:25; Matematyka - Wyznacz równanie prostej prostopadłej do y = -4/3x + 11 i przechodzącej przez punkt P(-4,-2) 2016-06-09 19:22:07Wskaż równanie prostej prostopadłej do prostej y = 4x+5 About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new .. Pełne lekcje: Maturalne: istotny jest fakt, że prosta o równaniu y = ax + b przecina oś OY w punkcie P o współrzędnych (0, b).. \(y=2x\) Wybierz i zaznacz równanie opisujące prostą prostopadłą do prostej o równaniu \(y= rac{1}{2}x+1\).Napisz równanie prostej prostopadłej do prostej o równaniu y = 2x - 11, przechodzącej przez punkt P (1,2)..

Napisz równanie prostej prostopadłej do prostej y=2 i przechodzącej przez punkt P=(3,-2).

Napisz równanie prostej równoległej do prostej o równaniu \(2x-y-11=0\) i przechodzącej przez punkt \(P=(1,2)\).. Rozwiązanie 2dodane przezannominacja,11.12.2011 19:53. y=-3/2x-7/2.. 14.Prosta Równanie kierunkowe: c z z b y y a x x 0 0 0 gdzie punkt , a wektor i nazywamy go wektorem kierunkowym prostej .. Uzasadnienie: Równanie krawędziowe: 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 Ax By Cz D Ax By C z D Prosta jest w nim przedstawiona jako wspólna część ~krawędź dwóch płaszczyzn.Napisz równanie ogólne prostej l równoległej do prostej: a)k:3x-2y+ \sqrt{3}=0 i przechodzącej przez punkt P(-1,1) b)k:4x+9y=0 i przecinającej oś OY w punkcie P(0,5) c)k:2x-11=0 i przecinającej oś OX w punkcie P(-4,0) 2.Napisz równianie ogólne prostej l prostopadłej do prostej: a)k:5x-y+3=0 i przechodzącej przez punkt P(-1,2)Prosta o równaniu y ax b przechodzi przez punkty A(3, 1) i B(-2, 4).. Wskaż równanie prostej równoległej do l. {A) y=2x}{B) y=-2x}{C) y=-frac{1}{2}x}{D) y=frac{1}{2}x}., Proste równoległe, 3658678Prosta o równaniu y=2mx+1 jest prostopadła do prostej o równaniu y=−3/2x−1.. Stąd wynika, że A. m=−3 B. m=2/3 C. m=3/2 D. m=1/3 Odpowiedź prawidłowa D Zadanie 2.. Oznacza to, że jeśli prosta prostopadła przechodzi przez początek układu współrzędnych to przecina oś OY w punkcie (0,0) a więc wartość współczynnika b (wyrazu wolnego) równa się drugiej współrzędnej punktu przecięcia z osią OY i .Równanie kierunkowe prostej prostopadłej do tej prostej: \(y= rac{b}{a}x+k\ /\cdot a\bx-ay+ka=0\) Czyli- jeśli chcesz zapisać równanie ogólne prostej prostopadłej do prostej \(Ax+By+C=0\) to zamieniasz współczynniki przy zmiennych, zmieniając jeden ze znaków, masz więc prostą \(Bx-Ay+k=0\) I żeby mieć liczbę k, trzeba wstawić .Rozwiązanie zadania - Napisz równanie prostej równoległej do prostej o równaniu 2x-y-11=0 i przechodzącej przez punkt P=(1,2)..

Napisz równanie prostej prostopadłej do prostej y=2x i przechodzącej przez punkt P=(4,-2).

Proste oraz są prostopadłe, gdy .. - 3 = (1/2) * 5 + C .Prosta prostopadła do prostej ma równanie: A) B) C) D) Rozwiązanie.. Przykład: Prosta o równaniu y = mx +1 y = m x + 1 jest prostopadła do prostej o równaniu y = −5 2x .Punkt A=(2, 4) należy do prostej / o równaniu y=ax-4.. Wskaż równanie prostej prostopadłej do prostej l. A. y=1/4x+1 B. y=−1/4x−7 C. y=4x−1 D. y=−4x+7 Odpowiedź prawidłowa C Zadanie 3.Napisz równanie prostej prostopadłej do prostej o równaniu 3x-5y+6=0 i przechodzącej przez punkt P (-2;3) .. Podaj równanie prostej prostopadłej do prostej o równaniu: y= 12x-9 i przechodzącej przez punkt A o współrzędnych (4, -2) - Odrabiamy.plMetoda wyznaczania równania prostej przechodzącej przez dwa punkty z układu równań.. a) Napisz równanie prostej k prostopadłej do prostej i przechodzącej przez punkt A b) Napisz równanie prostej prostopadłej do prostej k i przecinającej tę prosta w punkcie B o odciętej równej 611..

Napisz równanie prostej prostopadłej do prostej y=−1 3 x+32 i przechodzącej przez punkt P=(-1,8).

Lub prościej: a1=− 1 a2 a 1 = − 1 a 2. czyli a2 a 2 jest odwrotny i przeciwny do a1 a 1.. Parametry C 1 lub C 2 są wyznaczane po wstawieniu do jednego z tych równań współrzędnych punktu P(x 0,y 0).. |−2k|=5 | − 2 k | = 5.Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez punkty 2011-11-06 19:53:35; Znajdż równanie prostej a) prostopadłej b) równoległej do prostej y=2x-3 i przechodzącej przez punkt A= ( 2.-1) 2018-04-20 14:27:27; Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez punkt P(2,-1) równoległy do prostej 4x-y= \/2.. Natomiast równanie prostej prostopadłej ma postać Bx−Ay+C2 =0 B x − A y + C 2 = 0 ( C2 C 2 trzeba wyznaczyć jak wcześniej).y=2x y = 2 x. Równanie prostej prostopadłej do niej: y=−1 2x+k y = − 1 2 x + k. x+2y−2k=0 x + 2 y − 2 k = 0.. W hostelu są pokoje 2- i 4 - osobowe.. Tworzymy prostokąt A B C D, gdzie odcinek DB jest przekątną tego prostokąta.Prosta prostopadła WARUNEK PROSTOPADŁOŚCI: zatem podstawiamy współrzędne punktu (-1;2) Zatem y=-3x-1 Odp:Równanie prostej prostopadłej do prostej x-3y+6=0 przechodzącej przez pkt (-1,2) MA POSTAĆ y=-3x-1Lili: Pomóżcie Napisz równanie ogólne prostej l prostopadłej do prostej: a)k: 5x−y+3=0 i przechodzącej przez punkt P(−1;2) b)k: y+4=0 i przechodzącej przez punkt P(− √ 7; √ 2) c)k: 10x−7=0 i przechodzącej przez punkt P(3;8) d)k: −3x+2y=0 i przecinającej oś OY w punkcie P(0;−2) e)k: 8x+3y−9=0 i przecinającej prostą k w punkcie należącym do osi OY f)k: −0,4x+2y+4=0 i przecinającej prostą k w punkcie należącym do osi OXOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

Napisz równanie prostej równoległej do y 2x 4 i przechodzącej przez punkt A = (2, 5).

Współczynnik kierunkowy tej .. Równaniem prostej prostopadłej do powyższej i przechodzącej przez punkt A jest y = .. Zapisujemy równanie prostej w postaci kierunkowej: Podstawiamy do tego równania współrzędne punktu : oraz punktu : W ten sposób otrzymujemy dwa równania z dwiema niewiadomymi oraz : .Rozwiązanie zadania z matematyki: Prosta l ma równanie y=2x-11.. 2015-05-07 21:29:52; Wyznacz równanie prostej l przechodzącej przez punkt P i równoległej do prostej k. 2013-01-14 17:48:19W celu określenia równania prostej prostopadłej do prostej Ax+By+C=0 i przechodzącej przez punkt P(x 0,y 0) należy napisać równanie -Bx+Ay+C 1 =0 lub Bx-Ay+C 2 =0.. Dane równanie prostej można zapisać w postaci (wyliczamy -ek) Współczynnik kierunkowy prostej prostopadłej musi więc być równy (żeby iloczyn współczynników kierunkowych był równy -1).. ma współczynnik kierunkowy równy .Wtedy równanie prostej równoległej ma postać Ax+By+C1 =0 A x + B y + C 1 = 0 (trzeba wyznaczyć to C1 C 1 podstawiając współrzędne punktu P P ).. Dwie proste: y1 = a1x + b1 y2 = a2x + b2 y 1 = a 1 x + b 1 y 2 = a 2 x + b 2. są prostopadłe, gdy.. W obu przypadkach warunek prostopadłości szukanej prostej i .a)Napisz równanie ogólne prostej l, przechodzącej przez punkt A - równoległej do prostej k - prostopadłej do prostej k b)Oblicz odległość punktu A od prostej k Zadanie 3 W prostokątnym układzie współrzędnych narysuj okąg na danym równaniu: (x+3)^2 +y^2 = 16 Zadanie 4 Wyznacz współrzędne środka i długość promienia okręgu .Metoda 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt