Świat po i wojnie światowej notatka

Pobierz

Wczoraj i dziś, wyd.. Po zaledwie 20 latach II Rzeczypospolitej i II wojnie światowej .Rozdział VI.. Wojna koreańska a) po II wojnie światowej utworzono dwa państwa koreańskie: na północyPolski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN) - Krajowa Rada Narodowa zapowiadała powstanie rządu i w lipcu 1944 r. po rozmowach ze Stalinem powołano PKWN na czele z Edwardem Osóbką-Morawskim; 22 lipca 1944 r. PKWN wydał Manifest, w którym ogłosił, że jest legalnym rządem, zapowiadał reformę rolną i wprowadzenie ustroju .I wojna światowa to działanie zbrojne, jakie toczyły się w latach Pierwsza wojna światowa zapisała się w dziejach historii jako największy konflikt po wojnie secesyjnej w USA i wojnach napoleońskich w Europie.. Nastąpiły zmiany na mapie Europy.2.. Powstanie styczniowe 1863-64.pdf 7.. W ciągu zaledwie kilku dni lokalny konflikt austriacko-serbski przekształcił się w wojnę o zasięgu europejskim.. Å wiat po I wojnie - notatka Author: Lena Created Date: 5/21/2018 7:19:30 AMSytuacja gospodarcza na świecie Po zakończeniu I wojny światowej i pokonaniu trudności powojennych(początkowo) nastąpił szybki rozwój gospodarczy na świecie Wieli kryzys gospodarczy(1929-35) 24 X 1929 r.doszło do załamania na nowojorskiej giełdzie (czarny czwartek) - wydarzenie to jest uznawane za początek wielkiego kryzysu gospodarczegoNotatka z lekcji 1..

Świat po I wojnie światowej.

NARODZINY FASZYZMU -FASZYZM WE WŁOSZECH 39.. Świat w okresie międzywojennym.. Władze polskie podczas II wojny światowej Władze polskie podczas II wojny światowej Temat 3.. Zjednoczenie Włoch i Niemiec.pdf 4.. Jej najbardziej widocznym skutkiem były olbrzymie straty ludzkie i zniszczenia materialne.. ŚWIAT PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ 38.. Zadziałał bowiem system sojuszy.. notatki do 1 i 2 klasy gimnazjum są tutaj.Okupowana Polska - notatka minimum Temat 2.. Konflikty doby zimnej wojny 1.. Praska wiosna 1968 r. - wojska Układu Warszawskiego wkroczyły na teren Czechosłowacji pod pretekstem obrony socjalizmu.. Kolonializm w XIX wieku.pdf 5.. Nowa EraPARTONITE: ustąpieniu ze stanowiska Chruszczowa nowym przywódcą ZSRR został Leonid Breżniew (1964-82).. Zako czenie I wojny wiatowej: · po zako czeniu I wojny wiatowej w Paryżu odbyła się konferencja pokojowa, kt ra trwała od stycznia 1919 do stycznia 1920 r. · na konferencji czołową rolę odgrywała tzw.1..

I wojna światowa ().

Przemiany polityczno-społeczne w Europie.pdf 6.. Powstanie Ligi Narodów i jej znaczenie w okresie międzywojennym; 4.. FASZYZM W NIEMCZECH TAJEMNICE SPRZED WIEKÓW-Odbudowa armii niemieckiej po I wojny światowej 40.. 1wojna św ( )-niemcy atakuja Belgie i stosują plan Schlieffena-niemcy zatrzymani Nad Marną tutaj klęska Niemiec która rozpoczęła wojne pozycyjną-Rosjanie pokonani przez Nimecow w wojnie pod Tannenbergiem-bitwa pod Gorlicami klęską Rosjan zostali całkowicie wypraci z Królestwa Polskiego - bitwa pod .Z drugiej strony, epoka współczesna to stulecie nieustannych wojen na całym świecie (w tym dwóch światowych, z milionami ofiar) i globalnych problemów zdających się grozić zagładą ludzkości.. Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej (postanowienia konferencji pokojowej w sprawie polskiej, formowanie się granic, wojna polsko .I wojna światowa (przed II wojną światową nazywana "Wielką Wojną") - wojna światowa, trwająca od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą (Trójporozumieniem), tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917) a państwami centralnymi (Trójprzymierzem), tj. Austro-Węgrami i Niemcami, wspieranymi przez .Jun 22, 2020I WOJNA ŚWIATOWA -powtórzenie 37..

3.6 Konflikt na Bliskim Wschodzie - notatka.docx.

Zginęło ok. 8 milionów ludzi (w Europie), 13 milionów odniosło rany, a 7 milionów zostało inwalidami.Title: Microsoft Word - 1.. Materiał powtórzeniowy jest podzielony na dwie części: Europa i świat po I wojnie światowej (skutki I wojny światowej, postanowienia konferencji paryskiej, geneza i rola Ligi Narodów, narodziny systemów totalitarnych);.. Skutki społeczne, ekonomiczne i polityczne I wojny światowej; 2.. Ważną zmianą było na pewno przestawienie gospodarki z torów wojennych na tory pokojowe, co miało duzy wpływ na rozwój gospodarczy wielu państw.Wielka wojna lat spowodowała zmiany w wielu dziedzinach życia.. notatki do każdej klasy SP są tutaj.. Traktat wersalski i traktaty pokojowe z państwami centralnymi oraz ich postanowienia; 3.. Bezpośrednią przyczyną wybuchu I wojny światowej był zamach na austriackiego następcę tronu arcyksięcia Franciszka Ferdynanda przez Gawrila Principa.. - notatka.docx Download: 3.9 .. 3.7 Zimna wojna i wyścig zbrojeń - notatka.docx.. Po powstaniu styczniowym 1863-64.pdf 9.W wojnie wzięły udział 33 państwa.. ZSRR PRZED II WOJNĄ SWIATOWĄ 41.. Społeczeństwo polskie pod okupacją Społeczeństwo polskie pod okupacją Temat 4.. ŚWIAT PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ - Historia - Notatki z lekcji ŚWIAT PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ I wojna światowa zakończyła się podpisaniem rozejmu 11 listopada 1918 roku..

3.5 Rozpad systemu kolonialnego - notatka.docx.

W latach wojny powołano pod broń ok. 60 milionów mieszkańców Europy.. KULTURA I ZMIANY SPOŁECZNE W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM 42.. Kultura polska pod zaborami.pdf 2.. Są to zmiany zarówno pozytywne jak i negatywne.. Zmarło 15,1% ogółu mężczyzn a Niemczech, 17,1% w Austro-Węgrach, 10,5% we Francji i 5,1% w Wielkiej Brytanii.. W XX wieku Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów.. Obok wielu pośrednich przyczyn wojny o charakterze politycznym, geopolitycznym czy ekonomicznym, za najważniejszą przyczynę uważa się zamach na arcyksięcia .TodayPodczas II wojny św. nazywano tak państwa walczące z Hitlerem ijego sojusznikami.RAF- Lotnictwo brytyjskie.Luftwaffe- Lotnictwo niemieckie.Wehrmacht- Niemieckie wojska lądowe.Kriegsmarine- Niemiecka marynarka wojenna.Resistance- Francuski ruch oporu podczas II wojny światowej.U-Boot- Niemiecki okręt podwodny.Lotniskowiec- Typ okrętu .Świat po II wojnie światowej / 3.9 Przemiany społeczne i kulturowe w drugiej połowie XX w.. Stany Zjednoczone w XIX wieku.pdf 3.. Zginęło około 10 milionów żołnierzy, drugie tyle zostało rannych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt