Kogo dotyczy obowiązek spisu powszechnego

Pobierz

Nie poddanie się spisowi może skutkować nałożeniem kary grzywny do 5.000 złotych.. Samospis internetowy będzie przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 r.Apr 1, 2021Jun 17, 2021Apr 1, 2021Aug 31, 2021Powszechny spis ludności powinien spełniać trzy warunki: powszechności (obejmować całą ludność), jednoczesności (musi być przeprowadzony w określonym czasie), imienności (każda osoba ma zostać spisana z imienia i nazwiska).Apr 1, 2021Mar 31, 2021Apr 13, 2021Główny Urząd Statystyczny podał już datę spisu powszechnego, którym objęte zostaną zarówno osoby mieszkające w Polsce, jak i budynki oraz mieszkania.. O obowiązku spisowym.. Wiadomo też już, w jaki sposób zostanie.Sep 20, 2021Narodowy spis powszechny przeprowadzany jest od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku.. Obejmuje on terytorium całego kraju.. Osoby objęte spisem oraz spisem próbnym i kontrolnym zobowiązane są do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu, z zastrzeżeniem art. 6 ust.. Każdy mieszkaniec Polski jest zobowiązany samodzielnie przeprowadzić samospis, polegający na uzupełnieniu danych o respondencie, zamieszczonych w formularzu spisowym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt