Uzupełnij minidialogi czasownikami sein lub haben

Pobierz

wg GaiCZAS PRZESZŁY PARTIZIP PERFEKT Meine Sommerferien im Dorf • informuje on o tym co było, co sięe wydarzyło, co ktoś zrobił.. Reklama Chcesz jeszcze o coś zapytać?. 8.Uzupełnij minidialogi 1-8 czasownikami sein lub haben w czasie Präteritum oraz przyimkami z rodzajnikami lub formami ściągniętymi.. 2018-04-03 11:34:41; Wpisz czasowniki w odpowiedniej formie - Niemiecki 2011-10-11 20:23:26; Wpisz czasowniki w odpowiedniej formie.. Möchten - chciećPräteritum jest formą czasownika, poprzez którą wyrażamy to, co miało miejsce w przeszłości.. Wymień przykłady akustycznych i optycznych zastępczych środków alarmowania.. Odpowiedz 0 ocen | na tak 0% 0 0uzupelnij dialog czasownikami haben sein lub w czasie przeszlym praterium haloo.. 2.Język niemiecki Uzupełnij minidialogi 1-8 czasownikami sein lub haben w czasie Präteritum oraz przyimkami z rodzajnikami lub formami ściągniętymi.. 2017-04-03 12:02:31; Uzupełnij zdania czasownikiem HABEN w odpowiedniej formie 2009-09-27 09:30:25; 1.Zadanie hubert123434 Uzupełnij dialog czasownikiem sein we właściwej formie.. Czasowniki sein,.Uzupełnij dialog czasownikami haben, sein lub właściwym czasownikiem modalnym w czasie przeszłym Praterium.. Napisz dialog po angielsku !. Pomoże ktoś.. Stosuje się ją przeważnie w języku pisanym, np. w artykułach prasowych lub literaturze..

2.1.Uzupełnij minidialogi czasownikami sein lub haben w odpowiedniej formie.

Uzupełnij minidialogi 1-8 czasownikami sein lub haben w czasie Präteritum oraz przyimkami z rodzajnikami lub formami ściągniętymi.. Uzupełnij pytania zaimkiem dzierżawczym ' sein ' we właściwej formie.. Uzupełnij czasowniki podane w nawiasie we właściwym czasie.. April 2019 0 46 Report.Liczba wyników dla zapytania 'czasownik haben i sein': 10000+ haben und sein Koło fortuny.. 7.Uzupełnij minidialogi, wpisując czasowniki w nawiasach we właściwej formie 2020-02-12 20:51:27; Uzupełnij zdania czasownikiem be w formie twierdzącej lub przeczącej.. Reklama Odpowiedź 2.3 /5 8 joasia615 2 HAST du Geschwister?. Wpisz w każdą lukę czasownik "haben" lub "sein" w odpowiedniej formie czasu przeszłego Präteritum.Uzupełnij zdania czasownikami haben lub sein w odpowiedniej formie.. 20 pkt.. Question from @Aleks2112233 - Szkoła podstawowa - Język niemiecki.. Zakreśl pasujące czasowniki.1.. Odpowiedź:1.. -explain how you know them -ask about their…Uzupełnij zdania czasownikami sein lub haben we właściwej formie osobowej.. Uzupełnij minidialogi 1-8 czasownikami sein lub haben w czasie Präteritum oraz przyimkami z rodzajnikami lub formami ściągniętymi..

2.Uzupełnij pytania 1-8 czasownikami sein lub haben w odpowiedniej formie.

Urlaub?. 2.I had no idea what .uzupelnij dialog czasownikami haben sein lub w czasie przeszlym praterium halooMuszę opisać swój wymarzony dom po angielsku w czasie P continous lub P Silmple Chcę żeby ktoś opisał swój wymarzony dom Ja to później pozmieniam ale chcę żeby też były to proste zdania, a…uzupelnij dialog czasownikami haben sein lub w czasie przeszlym praterium haloo Napisz dialog.. Uzupełnij dialog czasownikami haben, sein lub właściwym czasownikiem modalnym w czasie przeszłym Praterium.. Ich habe dort meinUzupełnij minidialogi, wpisując czasowniki w nawiasach we właściwej formie 2020-02-12 20:51:27; Wpisz we właściwej formie brakujące czasowniki posiłkowe "sein" lub "haben".. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.. Następnie zapisz pod spodem - Brainly.pl.. Znajdź więcej odpowiedzi Zadaj pytanie Najnowsze pytania z przedmiotu Język niemiecki4.Uzupełnij zdania czasownikami "haben lub sein" w odpowiedniej formie oraz imiesłowami czasu Perfekt od podanych w nawiasach czasowników - 8pkt a)Am … 5a..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt