Wymień czynniki lokalizacji przemysłu high tech

Pobierz

Nauki.Jakie są czynniki lokalizacji przemysłu wysokiej technologii Wymień obszary występowania na świecie przemysłu high tech.. 2011-02-27 14:53:19; Wymień trzy najważniejsze osiagnięcia praludzi.. Wagon kolejowy o masie m = 20 t poruszający się z prędkością v = 15 m / s został zahamowany w czasie t = 1 min 40 s. Oblicz siłę hamującą.Zadanie: wymień czynniki lokalizacji przemysłu Rozwiązanie:czynniki lokalizacji przemysłu przyrodnicze baza surowcowa zasoby wody baza energetyczna czynniki ekologiczne ograniczenia środowiska przyrodniczego ochrona przyrody ekonomiczne rynek zbytu zasoby i kwalifikacje siły roboczej zaplecze naukowo badawcze i techniczne korzyści aglomeracji i infrastruktura techniczna kapitał społeczno polityczne polityka państwa czynniki społeczne preferencje inwestorów czynniki strategicznePOZAPRZYRODNICZE - siła robocza -dobra komunikacja -kapitał - popyt i podaż - czynniki społeczno-polityczne -bliskość zakładów kooperujących Czynniki lokalizacji PRZYRODNICZE -złoża surowców mineralnych -naturalne szlaki komunikacyjne -ukształtowanie terenu -warunki klimatycznePrzemysł tradycyjny: Przemysł high-tech .. 3.Omów położenie i najważniejsze cechy charakteryzujące Dolinę Krzemową.. Przy każdym krótko uzasadnij jego wybór.. Przemysł - jest to dział gospodarki narodowej, który przetwarza zasoby przyrody na dobra zaspokajające potrzeby ludzi..

Wymień czynniki lokalizacji przemysłu high-tech.

Czynniki lokalizacji: dostęp do surowców; zasoby siły roboczej; dostęp do wody; obecność placówek naukowo-badawczych;O rozmieszczeniu ośrodków przemysłu elektromaszynowego decyduje zespół czynników: -wykwalifikowana kadra inżynieryjno-techniczna -zaplecze naukowo-badawcze -dostępność bazy surowcowej, którą± w Polsce stanowi± głównie wyroby hutnicze -rynek zbytu Przemysł ten dzieli się na: 1) przemysł maszynowy - zajmujący się budową różnego rodzaju maszyn wykorzystywanych w innych działach gospodarki narodowej oraz produkujący środki transportu, 2) przemysł metalowy .1.Wskaż plusy i minusy silnie uprzemysłowionego regionu.. nastepnie zaproponuj lokalizację parku technicznego w polsce .. 2009-09-15 19:42:51; a) wymień nazwy trzech ośrodków high-tech znajdujących się na obszarze Indii.. pokaż więcej.. Oceń tę odpowiedź:Przykładowe trzy czynniki lokalizacji przemysłu high-tech: - dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej; -1.Wymień czynniki sprzyjające lokalizacji przemysłu wysokiej technologii.. - Przykładowe czynniki lokalizacji przemysłu high- - Pytania i odpowiedzi - Geografia60 seconds.. Przykładowe trzy czynniki lokalizacji przemysłu high-tech: - dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej; -.. Wymień negatywne skutki nadmiernej koncentracji przemysłu ciężkiego dla środowiska przyrodniczego i mieszkańców Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego..

2010-09-13 20:26:15Wymień trzy czynniki lokalizacji przemysłu high-tech.

Zaplecze naukowo-badawcze; pokaż więcej.. Dzięki za pomoc z góry :Dmam wymienić 3 czynniki decydujące o lokalizacji przemysłu wysokiej technologii (high-tech) - zadania, ściągi i testy - Zapytaj.onet.pl.. b) podaj trzy czynniki decydujące o dynamicznym rozwoju ośrodków przemysłu high-tech w tymmam wymienić 3 czynniki decydujące o lokalizacji przemysłu wysokiej technologii (high-tech) 2009-03-23 16:36:34; Wymień 3 najważniejsze osiągnięcia praludzi ( uzasadnij swój wybór) 2012-09-13 16:25:44; Wymień trzy problemy dzisiejszego świata, które uważasz za najważniejsze.. Zaplecze naukowo-badawcze.Do podstawowych czynników lokalizacji przemysłu należą: uwarunkowania społeczno-polityczne (dotyczące społeczeństwa, bezpośrednio przedsiębiorcy, uwzględniają cele strategiczno-wojskowe); uwarunkowania techniczno-ekonomiczne (wyposażenie w sieć transportową i łączność, korzyści aglomeracji, bliskość rynku zbytu, postęp naukowo-techniczny, duży zasób wykwalifikowanej kadry pracowniczej); Procesy integracyjne na świecie 2.wymieniać czynniki lokalizacji przemysłu; wskazywać lokalizację najważniejszych ośrodków przemysłu zaawansowanych technologii (high‑tech); opisywać gałęzie przemysłu, które należą do zaawansowanych technologii; wymieniać nowe funkcje ośrodków przemysłowych; rozróżniać technopolie, klastry i dystrykty przemysłowe.Przemysł i czynniki lokalizacji przemysłu (notatka) 1..

Wymień branże /działy/ tego przemysłu.

2.Wymień przykłady krajów w których przemysł high-tech jest wysoko rozwinięty.. Który z czynników lokalizacji przemysłu high-tech charakteryzuje się nakładami finansowymi, które są niezbędne do prowadzenia dalszych działań?. Przemysł dzielimy na 2 działy: a) przemysł wydobywczy zajmujący sięWymień cztery czynniki decydujące o lokalizacji zakładów przemysłu high-tech.. uzasadnij swój wybór 2. na podstawie dostepnych źródeł podaj dominujący profil działalności dwóch wybranych technopoli innych niz na mapie (mapa jest w załaczniku) następnie podaj po dwie nazwy firm majacych siedziby w tych technopoliachmam wymienić 3 czynniki decydujące o lokalizacji przemysłu wysokiej technologii (high-tech) 2009-03-23 16:36:34; Co to jest Przemysł High-tech?. Polub to zadanie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt