Wpisz nazwy elementów budowy liścia przedstawionego na ilustracji

Pobierz

Zaznacz odpowiedź, w której wymieniono nazwy roślin o liściach złożonych.. Zaznacz i podpisz na ilustracji podane elementy budowy rośliny.. Rozpoznaj rodzaj systemu korzeniowego przedstawionego na ilustracji i wpisz jego nazwę w wyznaczonym miejscu.. Zaznacz i podpisz na ilustracji podane elementy budowy rośliny.. Zaznacz odpowiedź, w .Rozwiązanie wpisz na końcu testu.. Budowa zewnętrzna liści jest bardzo zróżnicowana, jednak wyróżnia się w niej stałe elementy: ogonek liściowy, blaszkę liściową z unerwieniem, nasadę liścia.. kwiat, łodyga, owoc .. Zaznacz odpowiedź, w której wymieniono nazwy roślin o liściach złożonych.. Wpisz nazwę elementu budowy kości oznaczonego na ilustracji literą x i podaj jego rolę.. Zaznacz odpowiedź, w której wymieniono nazwy roślin o liściach złożonych.. C. Kasztanowiec, jesion.. Kasztanowiec, jesion.. 11 C. Kasztanowiec, jesion.. Połącz je z elementami liścia.. B. Kasztanowiec, dąb.. Zaznacz odpowiedź, w której wymieniono nazwy roślin o liściach pojedynczych.. Połącz je z elementami liścia.. 11.Wpisz nazwę elementu budowy kościoznaczonego na ilustracji literą x i podaj jego rolę.. Jest to system korzeniowy .. Uzupełnij poniższą tabelę dotyczącą przekształceń łodygi.. Połącz je z elementami liścia.. Rozpoznaj rodzaj systemu korzeniowego przedstawionego na ilustracji i wpisz jego nazwę w wyznaczonym miejscu..

Wpisz w ramkach nazwy elementów budowy liścia przedstawionego na ilustracji.

C. Kasztanowiec, jesion.. A. Lipa, kasztanowiec.. Połącz je z elementami liścia.. Wybierz odpowiedź, w której wymieniono nazwy roślin o .6.. A. Lipa, kasztanowiec.. )Rozpoznaj rodzaj systemu korzeniowego przedstawionego na ilustracji i wpisz jego nazwę w wyznaczonym miejscu.. C. Kasztanowiec, jesion.. Połącz je z elementami liścia.. Połącz je z elementami liścia.. B. Kasztanowiec, dąb.. Rozpoznaj rodzaj systemu korzeniowego przedstawionego na ilustracji i wpisz jego nazwę w wyznaczonym miejscu.. Połącz je z elementami liścia.. Nazwa: .. Zaznacz i podpisz na ilustracji podane elementy budowy rośliny.. .Wpisz w ramkach nazwy elementów budowy liścia przedstawionego na ilustracji.. 1 Oceń, czy poniższe informacje dotyczące przekształceń organów roślin są prawdziwe.. .Podaj nazwę i funkcję strefy korzenia oznaczonej na ilustracji literą A. Połącz je z elementami liścia.. A. Lipa, kasztanowiec.. Określ, czy przedstawiony kwiat jest obupłciowy, czy - jednopłciowy.Do każdego z elementów budowy oznaczonych cyframi 1 i 2 przyporządkuj po dwa zdania wybrane spośród I-VI, które ten element opisują.. D. Kasztanowiec, dąb.Biologia - Matura Maj 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 7.. Podkreśl odpowiedź, w której wymieniono nazwy roślin o liściach złożonych..

.Wpisz w ramkach nazwy elementów budowy liścia przedstawionego na ilustracji.

kwiat, łodyga, owoc .. Wpisz w ramkach nazwy kolejnych elementów budowy liścia przedstawionego na ilustracji.. Poniższym opisom (1.-3.). D. Kasztanowiec, dąb.Wpisz w ramkach nazwy elementów budowy liścia przedstawionego na ilustracji.. Wpisz w ramkach nazwy elementów budowy liścia przedstawionego na ilustracji.. kwiat, łodyga, owoc 7.. A. Lipa, kasztanowiec.. kwiat, łodyga, owoc .. Liście służą roślinie do przeprowadzania procesu fotosyntezy, wymiany gazowej oraz transpiracji.9.. Lipa, kasztanowiec.. Połącz je z elementami liścia.Podaj nazwę i funkcję strefy korzenia oznaczonej na ilustracji literą A. Kasztanowiec, dąb.. Zaznacz odpowiedź, w której wymieniono nazwy roślin o liściach złożonych.. B. Kasztanowiec, dąb.. Wpisz w ramkach nazwy elementów budowy liścia przedstawionego na ilustracji.. Wpisz w ramkach nazwy elementów budowy liścia przedstawionego na ilustracji.. Wpisz w ramkach nazwy elementów budowy liścia przedstawionego na ilustracji.. Połącz je z elementami liścia.. który prawidłowo opisuje budowę kręgu przedstawionego na ilustracji.. Wpisz w ramkach nazwy elementów budowy liścia przedstawionego na ilustracji.. Kasztanowiec, jesion.. Podaj nazwy tkanek roślinnych, których opisy przedstawiono poniżej.. Połącz je z elementami liścia.. Kasztanowiec, dąb..

1.Wpisz w ramkach nazwy elementów budowy liścia przedstawionego na ilustracji.

A. Lipa, kasztanowiec.. Wpisz literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo literę F - jeśli jest fałszywa.. Nazwa: .. Zaznacz i podpisz na ilustracji podane elementy budowy rośliny.. C. Kasztanowiec, jesion.. przyporządkuj odpowiednie elementy budowy kwiatu wybrane z rysunku (A-E).. C. Kasztanowiec, jesion.. Zaznacz odpowiedź, w której wymieniono nazwy roślin o liściach pojedynczych.. Wpisz w ramkach nazwy elementów budowy liścia przedstawionego na ilustracji.. Wpisz w ramkach nazwy elementów budowy liścia przedstawionego na ilustracji.. Wpisz w ramkach nazwy elementów budowy liścia przedstawionego na ilustracji.. Wpisz w odpowiednich rubrykach brakujące informacje.. Kasztanowiec, jesion.. B. Kasztanowiec, dąb.. Uzupełnij tabelę przedstawiającą procesy zachodzące w organellach komórek A oraz B. W odpowiednich rubrykach wpisz nazwy poszczególnych organelli oraz wstaw znak +, jeśli wymieniony w tabeli .Podaj nazwy tkanek roślinnych, których opisy przedstawiono poniżej.. Lipa, kasztanowiec.. Połącz je z elementami liścia.. D. Lipa, kasztanowiec.. Zaznacz odpowiedź, w której wymieniono nazwy roślin o liściach złożonych.. Kasztanowiec, dąb.. Nazwa przekształconego organu Przykład rośliny, u której występuje Funkcja organu ziemniak łodygi czepne 8.Karta pracy- korzeń, łodyga, liść.. Zaznacz odpowiedź, w której wymieniono nazwy roślin o liściach złożonych..

11.Wpisz w ramkach nazwy elementów budowy liścia przedstawionego na ilustracji.

Przyporządkuj nazwy elementów budowy kościich charakterystykom.. Połącz je z elementami liścia.. Wpisz w ramkach nazwy elementów budowy liścia przedstawionego na ilustracji.. 1 - łuk kręgu, 2 - trzon kręgu,3 - wyrostki .Na ilustracji przedstawiono budowę wewnętrzną kości dziecka.. Na rysunku przedstawiono budowę kwiatu pewnego gatunku rośliny okrytonasiennej.. Połącz je z elementami liścia.. Wymień elementy budowy zewnętrznej liścia: - - - 10.. (0-3)A. szpik kostny.. A. Lipa, kasztanowiec..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt