Ustawa o zmianie imienia i nazwiska

Pobierz

W Polsce proces nie jest aż tak skomplikowany, niemniej jednak obwarowany kilkoma warunkami, które ustala ustawa o zmianie imienia i nazwiska.Ustawa z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U.2016.10 t.j.. Może ona nastąpić również z innych ważnych przyczyn, o których mowa w poradzie.Polska - Ustawa z 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska, Austria - Ustawa o zmianie nazwisk i imion - NAG z 22 marca 1988 r., Dania - Ustawa o nazwiskach - LBK 392 z 1 maja 2012 r., Szwecja - ustawa o imionach i nazwiskach z dnia 24 czerwca 1982 r., Francja - Dekret nr 94-52 z 20 stycznia 1994 r.,Jej zdaniem, obecne przepisy ustawy o zmianie imienia i nazwiska nie wymagają osobistego złożenia wniosku, ponieważ nowelą ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, obowiązującą od 1 .Wniosek o administracyjną zmianę imienia i nazwiska możesz złożyć jeśli Twoje dane nie zmieniły się w wyniku np. zawarcia małżeństwa lub złożenia oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego, a mimo to chcesz z pewnych względów zmienić imię lub nazwisko.. Ustawa ta odnosi się do zasad zmiany imienia lub nazwiska na inne oraz trybu postępowania w tych sprawach.O zmianie nazwiska i imienia informowane są urzędy stanu cywilnego, w których były sporządzane akty urodzenia małoletnich dzieci..

1 ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Ustawę stosuje się do: 1) obywateli polskich;z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska.. w tym z Ustawą o zmianie imion i nazwisk z 15 listopada .• zgodnie z art. 9 ust.. Po zmianie imienia można mieć najwyżej dwa imiona.. O tym czy i w jakich sytuacjach można zmienić imię w Polsce, informuje Ustawa z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska.. [Zakres przedmiotowy] Ustawa określa zasady zmiany imienia lub nazwiska na inne imię lub nazwisko oraz właściwość organów administracji publicznej i tryb postępowania w sprawach zmiany imienia lub nazwiska.Art.. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.Zmiana imienia lub nazwiska może nastąpić tylko z ważnych powodów, w szczególności w przypadkach wymienionych w art. 4 ust.. Procedurę zmiany reguluje ustawa o zmianie imienia i nazwiska.Z danych uzyskanych z Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że w 2016 r. na podstawie ustawy z 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska dokonano w Polsce około 40 tys. zmian nazwiska i około 5 tys. zmian .W Polsce zmianę reguluje ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska Niektórych przepisów należy także szukać w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego, Zgodnie z art. 70 PASC, rodzice mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi USC pisemne oświadczenia o zmianie imienia lub imion dziecka.Zmiana imienia - podstawa prawna i podstawowe informacje..

Ustawa o zmianie imienia i nazwiska - 1.

Należy jednak zaznaczyć, że jest to możliwe jedynie z ważnych powodów.. 1 pkt 4, nazwisko nie może składać się z więcej niż dwóch członów.. 1 ustawy z 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska, zmiana imienia lub nazwiska następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę, a w przypadku małoletniego dziecka - na pisemny wniosek jego przedstawiciela ustawowego.. ze zm.) Ustawa z dnia 24 września 2010 o ewidencji ludności (Dz.U.2019.1397 t.j.. Bardziej szczegółowoUSTAWA.. InformacjaZmiany imienia i nazwiska można dokonać na pisemny wniosek osoby zainteresowanej do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.. Ustawa określa zasady zmiany imienia lub nazwiska na inne imię lub nazwisko oraz właściwość organów administracji publicznej i tryb postępowania w sprawach zmiany imienia lub nazwiska.. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414. o zmianie imienia i nazwiska 1) Art. 1.. )Zmiana imienia i/lub nazwiska na podstawie przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska Wersja strony w formacie XML A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronie Szczegóły.. z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska.. Z oferowanych przez nią możliwości mogą skorzystać polscy obywatele, przybywający na ternie naszego kraju uchodźcy, oraz bezpaństwowcy.Ustawa o zmianie imienia i nazwiska..

Reguluje to ustawa o zmianie imienia i nazwiska.

).Ciekawostką jest prawo francuskie, gdzie procedura zmiany trwa kilka miesięcy, a sama decyzja w tym zakresie poprzedzona jest publikacją informacji o zmianie imienia i nazwiska wnioskodawcy.. Po zmianie nazwiska, z zastrzeżeniem art. 4 przesłanki zmiany imienia lub nazwiska, ust.. Nazwisko może być zmienione nie tylko w związku z małżeństwem lub rozwodem.. Zakres regulacji ustawy.. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz.1414 z późn.. Zmiana imienia oznacza: zastąpienie wybranego imienia innym imieniem,Art.. Ustawa określa zasady zmiany imienia lub .. Stosowanie ustawy.. 1 i 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego i wpisania na jego podstawie wzmianki dodatkowej w akcie urodzenia i/lub małżeństwa sporządzonym w .Podstawa prawna.. - Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska.. ze zm. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 j.t.. Określa ona kto, kiedy i w jaki sposób może w trybie administracyjnym zmienić imię lub nazwisko.. Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga .13 czerwca 2009 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie imienia i nazwiska, ktra zastąpi obecnie obowiązującą ustawę z 1956 r. o zmianie imion i nazwisk..

Kategoria sprawy Imiona, nazwiska.

[Przedmiot ustawy] Ustawa określa zasady zmiany imienia lub nazwiska na inne imię lub nazwisko oraz właściwość organów administracji publicznej i tryb postępowania w sprawach zmiany imienia lub nazwiska.. Inne osoby nieUstawa o zmianie imienia i nazwiska każe stosować odpowiednio także art. 8 ust.. O tym jak zmienić imię i nazwisko oraz w jakich sytuacjach zmiana taka jest dopuszczalna, dowiecie się z całkiem odrębnej, stworzonej na podstawy tego zagadnienia ustawy o zmianie imienia i nazwiska ( z dnia 17 października 2008r.. Nowa ustawa wprowadza kilka modyfikacji w stosunku do poprzedniej regulacji, ale zasady dokonywania zmian imienia lub nazwiska pozostają podobne.Ustawa o zmianie imienia i nazwiska.. Ustawę stosuje się do: 1) obywateli polskich;o zmianie imienia i nazwiska.. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany: 1) imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka; 2) na imię lub nazwisko używane;Ustawa o zmianie imienia i nazwiska dość szczegółowo precyzuje, w jakich przypadkach można takowych dokonać.. Tekst pierwotny.. Art.USTAWA z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 października 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt