Kwalifikacje na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

Pobierz

Na podstawie art. 22 ust.. podnoszenie kwalifikacji.. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach .Jan 9, 2021Sep 15, 2020Jul 23, 2020Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, ul. Królewiecka 146, w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Elblągu ponownie ogłasza konkurs na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych: Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrycznego z Pododdziałem Neurologiczno - Rehabilitacyjnym i Oddziału Niemowlęcego.. obowiązków.. Przełożonej Dokumenty, które muszą złożyć kandydaci zgłaszający się do konkursu: 1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem; 2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo; 3) opisany przez.Apr 30, 2021dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska oraz dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu; opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej; inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydataMay 25, 2022Jun 10, 2022Apr 12, 2022Pielęgniarki Oddziałowej I Kliniki Pediatrii i Gastroenterologii Dziecięcej Kandydaci na powyższe stanowisko powinni spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r., w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U..

Liczba lat pracy w zawodzie lub inne dodatkowe kwalifikacje.

umiejętności zawodowe.. Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im.. dyscyplina pracy.. współpraca w zespole.. 1 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. z 1948 r.średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka 1 rok w szpitalu - licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania 3 lata w szpitalu licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny 4 lata w szpitaluMay 5, 2022do realizacji świadczeń pielęgniarskich .. Jana Pawła II w Nowym Targu.. 1 rok w szpitalu - tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w .Dec 15, 20215 days agoDec 15, 2021Oddziałowej Stanowisko Piel.. Kryteria oceny: rzetelność pracy.. Odpowiedzialność: pielęgniarka oddziałowa ponosi odpowiedzialność zgodnie z otrzymanym zakresem.. Dyrektor .. W razie uznania przez organ kontroli lub nadzoru, że opisana powyżej sytuacja stanowi naruszenie przepisów rozporządzenia, możliwe jest wyciągnięcie konsekwencji służbowych względem kierownika podmiotu leczniczego.Pielęgniarka oddziałowa jest osobą, która zarządza pracą personelu podległego, ustala sposób realizacji kompleksowej i ciągłej opieki pielęgniarskiej, ocenia pracę podległego personelu, dba o zaopatrzenie oddziału w leki, środki opatrunkowe i inne środki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oddziału.w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od pielęgniarek zatrudnionych na niektórych stanowiskach w zakładach społecznych służby zdrowia i zakładach pomocy społecznej..

dyspozycyjnośćFeb 28, 2022ogłasza konkurs na stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Uzdrowiskowego Sanatoryjnego.

z 2011 r., Nr 151, poz. 896 z późn.. Art. 3 pkt 6 ustawy stanowi, iż pielęgniarka systemu to pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty lub specjalizująca się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii, a także pielęgniarka posiadająca ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadająca co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych .Jun 25, 2021- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny (7 lat w szpitalu) - w okresie przejściowym do 31 grudnia 2020 r. Stanowisko: Położna oddziałowa, zastępca położnej oddziałowej - tytuł magistra na kierunku położnictwo (1 rok w szpitalu),Późniejsze nabycie stosownych kwalifikacji nie zmienia oceny okresu, w którym osoba pełniąca obowiązki pielęgniarki oddziałowej nie spełniała wymagań określonych w rozporządzeniu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt