Sprawozdanie ze szczepień kwartalne

Pobierz

Cena brutto: 0,12 zł.Szczegółowy format przekazywanych danych.. Nazwa preparatu Jedn.. Sprawozdanie_kwartalne_z_kart_uodpornienia_2021_-_druk.doc.. zmiany z Dz.U.. 10 ml/liof/20 dawekSPRAWOZDANIE ZE ZUŻYCIA SZCZEPIONEK.. Nazwa Placówki Zużycie szczepionki p/zakażeniom.. Data opublikowania: 2021-10-06 15:04:32.. Koszt wysyłki: od 18,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Kurier DHL - 18,00 zł.. B. dla dzieci.. 2018, poz. 753 załącznik (załącznik 5) uwzgl.. wg informacji zawartych w kartach uodpornienia.. statystyczna ankieta wyznaniowa.. za okres od……………………….…….. 10 ml liof/20 dawek TyT - szczepionka durowo-tężcowa inj.. wg informacji zawartych w kartach uodpornienia.. Ilość wyświetleń: 250. od .. do .. r. Adresat: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna .. Prevenar- szczepionka p/ Streptococcus pneumoniae 23.. 0,5 ml dawka 7 Szczepionka .. Sprawozdanie _z _przeprowadzonych _obowiązkowych _szczepień _ochronnych.doc 0.07MB Kwartalne sprawozdanie z kart szczepień 2020.Kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych szczepień ochronnych wg ilości wykorzystanych szczepionek za okres Numer identyfikacyjny -REGON od ………….….. do ……….….….. 1 dawka Szczepionka przeciw Streptococcus pneumoniae inj.. za okres.. w terminie 15 dni po okresie sprawozdawczym.. Nazwa Placówkikwartalne sprawozdania z realizacji szczepień ochronnych, których wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia - w terminie 7 dni po zakończeniu kwartału; 2) roczne sprawozdania z realizacji szczepień ochronnych, których wzór wraz z terminami ich przesyłania określają przepisy o statystyce publicznej.- Szczepionka tężcowa adsorb..

z obowiązkowych szczepień ochronnych.

0,5 ml Szczepionka przeciw wzw B dla dorosłych inj.. 15-062 Białystok.. Główny Urząd Statystyczny.. MZ-54-2021 _sprawozdanie _roczne _ze _szczepien _za _rok _2020.pdf 0.16MB Sprawozdanie z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych.. Sprawozdanie kwartalne z kart uodpornienia 2021 druk.doc.. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: typu .. Szczegółowy format przekazywanych danych.. Lp Nazwa szczepionki Jedn.. 1 dawka DT - szczepionka błoniczo-tężcowa adsorb.na wod.glinu inj.. Numer identyfikacyjny - regon: Sprawozdanie należy przekazać w terminie.. do………………….……….druki sprawozdaŃ kwartalnych ze szczepieŃ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie .Kwartalne sprawozdanie z obowiązkowych szczepień ochronnych wg informacji zawartych w kartach uodpornienia przechowywanych przez składającego sprawozdanie: DOC: Kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych szczepień ochronnych wg ilości wykorzystanych szczepionek: DOC: Stan magazynowy szczepionek: DOC Programu Szczepień Ochronnych na rok 2020 PDFNazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Kwartalne sprawozdanie.. 1 dawka Ty - szczepionka durowa inj.. Dawka Prevenar Synflorix I II III IV Razem Osoba sporządzająca: MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE ZE ZUŻYCIA PREPARATÓW SZCZEPIONKOWYCH.. typu .. Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2011 r. Liczba stron:Kwartalne - termin składania sprawozdań do dnia 10 każdego miesiąca po zakończeniu kwartału a..

Kwartalne sprawozdanie.

Adresat: Numer identyfikacyjny - regon: Sprawozdanie należy przekazać w terminie.. wykorzystanych szczepionek.. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. B. dla dorosłychT - Szczepionka tężcowa adsorb.. Adresat Kod identyfikacyjny składającego sprawozdanie Sprawozdanie należy przekazać w terminie 5 dni po okresie sprawozdawczym Lp.sprawozdanie Numer identyfikacyjny - REGON Sprawozdanie należy przekazać.. miary Ilość zużytej szczepionki Liczba podanych dawek Liczba osób, u których rozpoczęto szczepienia 1 DTP - szczepionka błoniczo - tężcowo - krztuścowa 2 D .dwutygodniowe, kwartalne, roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach, zgłoszonych w okresie sprawozdawczym Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo ZdrowiaMIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE ZE ZUŻYCIA PREPARATÓW SZCZEPIONKOWYCH.. Odbiór osobisty - 0,00 zł.. fiolki./10 dawek fiolka 6 Szczepionka p/WZW.. d-szczepionka błonicza dziecięca 22.. LISTA POPRZEDNICH WERSJI.druk sprawozdawczy ze zużycia szczepionek.pdf tabela osoby uchylające się od szczepień ochronnych dla NZOZ.doc Sprawozdanie kwartalne z kart uodpornienia 2021 druk.docMZ-54-2021 - sprawozdanie roczne ze szczepien za rok 2020.. 1 dawka Szczepionka przeciw ospie wietrznej inj.. z obowiązkowych szczepień ochronnych.. szczep.rtf Author: PSSE Zawiercie Created Date: 10/28/2013 12:33:11 PM .Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych szczepień ochronnych wg ilości wykorzystanych szczepionek za okres od do r. Adresat: Kod identyfikacyjny składającego sprawozdanie REGON Sprawozdanie należy przekazać w terminie 7 dni po okresie sprawozdawczymKwartalne sprawozdanie z obowiązkowych szczepień ochronnych wg informacji zawartych w kartach uodpornienia przechowywanych przez składającego sprawozdanie: x: Kwartalne sprawozdanie z nadzoru nad kartami uodpornienia i osobami uchylającymi się od obowiązku szczepień ochronnych: x: Sprawozdanie o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę - okresowe, dzienne, kwartalne, roczneKwartalne sprawozdanie z nadzoru nad kartami uodpornienia i osobami uchylającymi się od obowiązkowych szczepień ochronnych Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych szczepień ochronnych wg ilości wykorzystanych szczepionek za okres od ..

przechowywanych przez składającego sprawozdanie.

L.p.. Opis: Dz.U.. Kwartalne sprawozdanie.. fiolki/10 dawek fiolka Szczepionka przeciw wzw B dla dzieci inj.. przechowywanych przez składającego sprawozdanie.. miary Zamówienie roczne Zamówienie kwartalne Ilość zużytej szczepionki Liczba podanych dawek Stan szczepionki w lodówce w ostatnim dniu kwartału 0 1 2 3 4 5 6 7 1 DTP - szczepionka błonicz-tężcowo-Sprawozdanie z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych.. sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych.. 1,0 ml Szczepionka przeciw wzw B dla dializowanych i z obnizoną odpornoscią inj.. 7 dni po okresie sprawozdawczymKwartalne sprawozdanie z obowiązkowych szczepień ochronnych wg informacji zawartych w kartach uodpornienia przechowywanych przez składającego sprawozdanie za okres od do r. Adresat; Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieluniu Kod identyfikacyjny składającego sprawozdanie Sprawozdanie należyStrona Główna Formularze Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego Szczepienia.. Numer katalogowy: BD-622.. za okres.. Wprowadzony przez: Marzena Rapa.. ul. Warszawska 57A.. Varilrix- szcze pionka p/ ospie wietrznej .. 0,5 ml dawka 5 BCG - Szczepionka p/gruźlicza.. Ze zużycia preparatów szczepionkowych- tylko te podmioty, które pobierają szczepionki z PSSE b. Z ruchu kart uodpornienia - wszystkie punkty, które realizują szczepienia ochronne obowiązkowe i zalecane 3.Sprawozdanie kwartalne ze zużycia szczepionek - POBIERZ; Sprawozdanie miesięczne ze zużycia szczepionek - POBIERZ; Sprawozdanie z przeprowadzonych szczepień - POBIERZ; Zapotrzebowanie na szczepionki - POBIERZ; Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia HIV/ zachorowania na AIDS/ zgonu osoby zakażonej HIV/ chorej na AIDS - POBIERZProgram Szczepień Ochronnych na 2020 rok: Raport wycofania lub wstrzymania z obrotu produktu leczniczego: Sprawozdanie kwartalne z Kart uodpornienia: Sprawozdanie kwartalne ze zużycia szczepionek: Wykaz osób uchylających się od szczepień ochronnych: Zapotrzebowanie na szczepionkę21..

z przeprowadzonych szczepień ochronnych wg ilości.

do .. r. Adresat: Numer identyfikacyjny - REGON: Sprawozdanie należy przekazać w terminie 7 dni po okresie sprawozdawczymTytuł dokumentu: Kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych szczepień ochronnych wg ilości wykorzystanych szczepionek.. 0,5 ml BCG - szczepionka przeciwgruźlicza inj..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt