Xvii wiek stulecie wojen karta pracy klasa 4

Pobierz

Karty pracy oraz inne materiały do zajęć.. Czym była husaria?. Polska w świecie.. Czas w historii - chronologia i przedmiot jej badań - oś czasu i sposób umieszczania na niej dat - podstawowe określenia czasu historycznego (data, okres p.n.e. i n.e., tysiąclecie, wiek) - -cyfry rzymskie oraz ich arabskie odpowiedniki - (era, stulecie)epoki historyczne: starożytność, średniowiecze, nowożytność,Wiek XVII = wiek wojen.. Selection File type icon File name Description Size Revision Time User; Ċ: karta_pracy.pdfSCENARIUSZ LEKCJI HISTORII W KLASIE IV Temat: Wiek XVII - stulecie wojen - wojny polsko-tureckie Autor: Barbara Gula-Araya Cel ogólny: zapoznanie uczniów z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi wojen z Turcją Cele szczegółowe: Uczeń: - wskazuje na mapie terytorium Rzeczypospolitej w XVII wieku, jej sąsiadów oraz Wiedeń,W wieku XVII Rzeczpospolita toczyła bardzo wiele wojen.. Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.4.. wojen XVII-wiecznej Rzeczpospolitej.. Przebieg lekcji: A.. Formy pracy: • indywidualna • praca pod kierunkiem nauczyciela 5.. Utrwalenie wiadomości 1.. Poszukaj w internecie.. Polskie dzieje.. Zaloguj się, by mieć dostęp do .38 Karta pracy XVII wiek — stulecie wojen Ocefi, czy ponižsze zdania sa prawdziwe, czy falszywe..

XVII wiek- stulecie wojen Samolot.

Zwycięzca spod Wiednia.. A. Armand Richelieu - racja stanu, B. Ludwik XIV - absolutyzm 3. racja stanu - wyższość interesu państwa nad innymi interesami i normami• praca z prezentacją multimedialną 4.. Społeczność.. Temat: XVII wiek - stulecie wojen.. Pokój z Rosją kończący długoletni okres wojen o Ukrainę, nazwa pokoju pochodzi od nazwiska posła, który go zawarł.. Życzę miłego rozwiązywania Zawiera 15 pytań.. "XVII wiek - stulecie wojen" - karta pracy do scenariusza lekcji, plik: -xvii-wiek-stulecie-wojen-karta-pracy-do-scenariusza-lekcji.doc (application/msword) Wczoraj i dziś .. Kolejnym sasiadem, z ktorym Rzeczypospolita walczyla w XVII wieku byla Rosja.- Kozacy rejestrowi - ważna część armii Rzeczpospolitej w XVII wieku - przyczyny powstania kozackiego: częste zmiany rejestru, próby zmniejszenia rejestru przez szlachtę i magnaterię, traktowanie przez szlachtę nierejestrowanych Kozaków jak chłopów - 1648 wybuch powstania, Kozakami dowodził Bohdan Chmielnicki Kim byli JanXVII wiek - stulecie wojen‎ > ‎ Karty pracy.. Historia Polski.. [podstawa programowa gimnazjum - 20.4, 21.3, 21.4 ]4.. Zaloguj się - aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.. Skutki wojen w XVII wieku Wojna z Turcją Wojny ze Szwecją -utrata ziem, zniszczenie kraju, Przyczyna atak Turków na Wiedeń 1683 r. -epidemie, walka o panowanie nad Morzem Bałtyckim "JAK CZARNIECKI DO POZNANIA, PO SZWEDZKIM ZABORZE" Mowa oczywiście o potopiePomoce naukowe - sprawdziany przygotowane w oparciu o książkę Wczoraj i dziś dla klas: 4, 5, 6, 7, 8..

XVII wiek - stulecie wojen.

Szkoła podstawowa klasy 4-8 .. Wojny polsko-szwedzkie 2.. Ciekawe linki.. Wczoraj i dziś / Szkoła podstawowa klasy 4-6 / Historia i społeczeństwo.. Uzupełnij tabelę dotyczącą rodzajów wojsk biorących udział w wojnach w XVII w., wybierając dane spośród podanychSzkoła z TVP: klasa 4 Język angielski, Lekcja 5, 08.04.2020 Zobacz także: wiedzaFacebook Google+ Tumblr 2 Lubię to 5 Zad.. Rozwiąż krzyżówkę dot.. Rzeczpospolita Obojga Narodów (Scholaris) Bryk strefa wiedzy.. Wojny polsko-tureckie.. Temat: Wojny Rzeczypospolitej z Turcją.Bitwa pod Wiedniem.. Wiek XVI jest nazywany w historii Polski "ztotym wiekiem".. Co wydarzyło się w Wiedniu w 1683 r?. imie i nazwisko klasa dataLiczba wyników dla zapytania 'klasa 4 xvii wiek stulecie wojen': 10000+ XVII wiek - stulecie wojen Prawda czy fałsz.. Polska XVII wiek - pytania Losowe karty.. Wojny polsko-tureckie 4.. Jednak XVII wiek był dla niej okresem ciągłych wojen, które w dużym stopniu przyczyniły się do upadku jej znaczenia.. Klasa 6 Historia .XVII wiek - stulecie wojen Czy osiągnęliśmy cel?. wg Iwonazawistowska.. Nazwa ptaka chowającego głowę w piasek oraz nazwisko jednego z dowódców polskiej załogi na Kremlu w roku.. Część wstępna - czynności porządkowo - organizacyjne, przedstawienie celów lekcji, zapisanie tematu i punktów do zeszytu..

Jakie były skutki wojen w XVII wieku?

Wiek XVII to dla Polski okres bardzo niespokojny.. a. wojna - klęska wojsk polskich w bitwie pod Cecorą (1620 r.) - śmierć hetmana Stefana Żółkiewskiego - skuteczna obrona Chocimia pod wodzą hetmana Jana Karola Chodkiewicza (1621 r.) b. wojna - zdobycie przez wojska tureckie Kamieńca Podolskiego (1672 r.)W XVI wieku Rzeczypospolita była silnym państwem.. W wieku XVII Rzeczpospolita toczyła bardzo wiele wojen.. Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.. Dało to początek zmaganiom między tymi dwoma państwami.Materiał składa się z sekcji: "Europa zmierza ku nowoczesności", "Rzeczpospolita Jana III Sobieskiego".. Zaloguj się Załóż konto .. Kalendarz wydarzeń.. Wojny polsko-szwedzkie 2.. Zaznacz litere "P" przy zdaniach prawdziwych, a "F" — przy falszywych.. Materiał zawiera 16 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków).Kryzys postępował przez cały XVII wiek, choć sukcesy w wojnach utrudniały jego dostrzeżenie (stąd określenie tego stulecia - "srebrny wiek").. Rzeczpospolita w połowie XVII wieku: - kryzys w Polsce spowodowany: skutkami wojen XVII-wiecznych (śmierć 1/3 ludności; zniszczenia, brak rąk do pracy, zła sytuacja chłopów); wprowadzeniem zasady liberum veto (1652); wzrostem wpływu magnatówPunktacja i ocena 60 - 56 5 55 - 52 5-51 - 48 4+ 47 - 44 4 43 - 40 4-39 - 36 3+ 35 - 32 3 29 - 26 3-23 - 20 2+ 19 - 16 2 15 - 12 2- Szukaj publikacji Publikacje nauczycieliStefan Czarniecki 2..

Do rozpoczęcia ...Karty pracy.

W XVII wieku zmienia się pozycja Polski na arenie międzynarodowej.. Przyczyny wojem Polski ze Szwecją w .8.. Wojny polsko-kozackie (powstanie Chmielnickiego) Wojny polsko-szwedzkie rozpoczęły się już w 1600 roku, gdy Zygmunt III Waza (król Polski) został odsunięty od tronu szwedzkiego.. Początkowo wojny przynosiły jej zdobycze terytorialne, tak że osiągnęła największy obszar w swojej historii (prawie milion kilometrów kwadratowych).Test z zakresu wojen polsko-kozackiej, polsko-rosyjskiej, polsko-szwedzkiej i polsko-tureckiej.. Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.Skutki wojen Rzeczypospolitej w XVII wieku:-straty terytorialne na rzecz Rosji,Szwecji,Turcji,Prus-wyludnienie miast i wsi-zniszczenia gospodarcze-obniżenie poziomu życia kulturalnego-upowszechnienie się nietolerancji religijnej-upowszechnienie się stereotypu Polski jako przedmurza chrześcijaństwa-pogorszenie stanu obronności kraju-obniżanie się prestiżu Rzeczypospolitej w EuropieWiek XVII - stulecie wojen 1. a) P, b) P, c) F, d) F, e) P, f) P Absolutyzm we Francji 2.. Tagi: karty pracy.. czy mozecie go rozwiazac jak najszybciej 1.. Odniósł .Wiek XVII - kluczowy wiek dla polskiej matrycy kultury szlacheckiej i chłopskiej Ktokolwiek solidnie uczył się historii Polski i Europy wie, że wiek XVII obfituje w wydarzenia, które stały się podstawą wielu problemów społecznych, żywotnych w Polsce i Europie do dnia dzisiejszego.pod Podhajcami.Przyczyny, przebieg oraz skutki wojen Polskich w XVII wieku, ze Szwecja, Rosja i Turcja drukuj.. Jednocześnie musi walczyć z własnymi poddanymi - Kozakami i Ukraińcami.. 48 KB.Notatki z lekcji to narzędzie edukacyjne składające się wszechstronnego generatora testów, bloga, prezentacji, wykładów, ćwiczeń i gier, panelu statystyk wejść, dziennika on-line ze statystykami wyników.. Pobieraj sprawdziany z historii do wydrukowania.Wiedza o Polsce - szkoła podstawowa 1 Karta pracy 13.. Oś czasu: Zadanie 1.. Rzeczpospolita toczy wojny ze swymi sąsiadami: Szwecją, Rosją, Brandenburgią, Turcją..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt