Sprawozdanie z pracy grupy 3 latków

Pobierz

dokonano analizy osiągnięć dzieci z grupy I: FIZYCZNY OBSZAR ROZWOJU DZIECKA W tym obszarze skupiono się szczególnie na czynnościach samoobsługowych, rozwijaniu motoryki .SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ za I półrocze 2020/21 (skrót) GRUPA WIEKOWA 5-6 - latki ROK SZKOLNY 2020/21 .. odżywiania, umiejętność współpracy w grupach 6.. Jest to grupa z dominacją chłopców jest ich bowiem 14 .. W roku szkolnym 2013/2014 do grupy najmłodszych dzieci - 3,4 letnich uczęszcza 15 dzieci (w tym9 - dziewczynek, 6 - chłopców oraz siedmioro - 4-latków i ośmioro - 3-latków).Kotuń 18.06.2015r.. PWN.. SPRAWOZDANIE Z ZAJĘC DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH.. Urszula Wolińska-Roman.. W trakcie trwania II półrocza szkolnego nikt z dzieci nie dołączył ani nie zrezygnował z uczęszczania do grupy.głównym celem pracy w grupie była adaptacja dzieci do warunków przedszkolnych.sprawozdanie z pracy w grupie 3-4 latków za rok szkolny 2012/2013 w niepublicznym punkcie przedszkolnym "bajkowy świat" w kolnie praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza i jej efekty grupa 3, 4 latków liczyła 21 dzieci - 5 chłopców i 16 dziewczynek.grupa muchomorki / …Roczna analiza pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie 6 latków Grupa III "Motylki" to 28 dzieci, w tym troje 5 latków.. Wszystkie dzieci dobrze zaadoptowały się w przedszkolu.. Głównym celem pracy w grupie była adaptacja dzieci do warunków przedszkolnych.SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNO OPIEKUŃCZEJ za rok szkolny 2014/2015 GRUPA 3,4 LATKI We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci..

Obecnie do grupy uczęszcza 17 dzieci.

Wśród cech charakteryzujących grupę należy wymienić cechy pozytywne: pracowitość, skupienie w trakcie zajęć, ciekawość, otwarcie na procesy .. Podsumowanie pracy z dziećmi w grupie 3,4-latków.. W trakcie I półrocza liczba dzieci uległa zmianie.. przez grupę, stosuje się do poleceń nauczyciela; bawią się zgodnie.. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. Kontynuując realizację treści programowych w oddziale przedszkolnym, stwarzałam sytuacje sprzyjające aktywizowaniu myślenia i doskonalenia sprawności umysłowych: spostrzegania, porównywania .Podsumowanie wstępnej obserwacji w grupie 3 - latków I semestr rok 2016/2017 nauczycielka: Grupa liczy 25 dzieci (11 chłopców,14 dziewczynek).. Praca wychowawczo - dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programową dla przedszkoli i obejmuje treści zawarte .ANALIZA I WNIOSKI Z PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNO - OPIEKUŃCZEJ Gr I 2,5;3;4 latki .. przedszkolnego z dnia 14 lutego 2017r.. Do grupy uczęszcza 17 trzylatków i 8 dwulatków.Grupa 3-4-latków liczyła 21 osób (6 dziewczynek i 15 chłopców, a pod względem wieku 11 4-latków, 9 3-latków i 1 2-latka)..

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej.

Obecnie liczy 25 dzieci.. Chętnie uczestniczyły w proponowanych zajęciach zorganizowanych.. W swojej pracy z dziećmi kierowałam się ich dobrem, pamiętając o indywidualizacjiWydarzenia które miały miejsce do tej pory w naszej grupie i jaki miały wpływ na rozwój dzieci: .. określa stosunki przestrzenne ( na, obok, za, pod).. Szanują .SPRAWOZDANIE Z PRACY W GRUPIE 3-4 LATKÓW ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 W NIEPUBLICZNYM PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM "BAJKOWY ŚWIAT" W KOLNIE Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza i jej efekty Grupa 3, 4 latków liczyła 21 dzieci - 5 chłopców i 16 dziewczynek.SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZEJ W I PÓŁROCZU W GRUPIE V - "Krasnoludki".. W ciągu semestru 3 dzieci zrezygnowało z uczęszczania do naszej grupy.. Troje 6-cio latków, dziewiętnaścioro 5-latków i troje 4-latków.. Brody oraz Podstawy Programowej.. Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o Podstawę programowąBARBARA KIJOWSKA, 2018-09-10 Jaworzno Zajęcia przedszkolne, Sprawozdania Podsumowanie pracy dydaktyczno wychowawczej w grupie 3 i 4 latków PODSUMOWANIE PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ W GRUPIE II - 3 i 4 latki Praca dydaktyczno-wychowawcza prowadzona była w oparciu o podstawę programową, plan roczny oraz programy autorskie.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej w I półroczu w grupie Ekoludki w roku szkolnym 2017/2018 Nauczycielki: Katarzyna Seroka Grupa Ekoludki liczy 25 dzieci..

Większość 3 latków przelicza w zakresie 1-3 i więcej.

Praca dydaktyczno-wychowawcza obejmowała realizację treści zawartych w "Podstawie programowej wychowania przedszkolnego" oraz w programach: - "Nasze przedszkole.Sprawozdanie z pracy wychowawczo - dydaktycznej, semestr I, grupa 3- latków SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ ZA I PÓŁROCZE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 GRUPA II- 3 LATKI We wrześniu grupa liczyła 30 dzieci.. Piętnaścioro dzieci we wrześniu rozpoczęło po raz pierwszy edukację przedszkolną.Stan grupy wynosi 19 dzieci, 8 dziewczynek i 11 chłopców.. Sześciolatki realizują program "Kocham przedszkole program wychowania przedszkolnego" wydawnictwa WSiP.ANALIZA I WNIOSKI Z PRZEBIEGU PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZEJ I INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA ZA I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 W GRUPIE III 4 i 5-cio latki Wychowawcy: mgr Katarzyna Cieśla, mgr Agnieszka Zając Grupa III liczy 24 dzieci (17 dziewczynek i 7 chłopców) w tym 21- 5-latków i 3- 4-latków.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej w II półroczu Grupa Żabek w roku szkolnym 2017/2018 liczyła 22 dzieci : 12 dziewczynek i 10 chłopców..

Stan grupy wynosi 21 dzieci, 12 dziewczynek i 9 chłopców.

Rok szkolny 2013/2014.. Lubią zajęciach z elementami matematyki.. Dzień Postaci z Bajek 33 AH Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, nawiązanie do emocji, jakie towarzyszą dzieci .Sprawozdanie podsumowujące pracę wychowawczo-dydaktyczną w pierwszym półroczu w grupie 5 latków Grupa 5 latków to 26 dzieci.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski "Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .Grupę dzieci 3-letnich w roku przedszkolnym 2020/21 wychowuje i naucza dwie n-lki: Alina Zelent-Szyndler i Anna Ołowska, zgodnie z założeniami Planu Rocznego, Programu Wychowania Przedszkolnego "Od przedszkolaka do pierwszaka"- I. Przedszkola.edu.pl - scenariusze zajęć, porady, artykuły.. Na początku roku wspólnie z dziećmi został opracowany kontrakt grupy, oraz sygnały dźwiękowe.Publiczne Przedszkole nr 10 Jastrzębie-Zdrój.. Grupa składa się z dzieci, które uczęszczają do przedszkola drugi rok (14 dzieci) oraz dzieci, które do przedszkola przyszły po raz pierwszy (11 dzieci).5 days agosprawozdanie z pracy z przedszkolakami - zobacz wszystkie artykuły powiązane z sprawozdanie z pracy z przedszkolakami.. Troje dzieci uczęszcza do przedszkola drugi rok.. May 17, 2021Sprawozdanie z pracy w grupie 3-latków Podsumowanie pracy w grupie 3-latków za I półrocze roku szkolnego 2008/09 Grupa 3-latków "Kubusie" we wrześniu liczyła 28 dzieci (12 dziewczynek i 16 chłopców).. SPRAWOZDANIE Z .Sprawozdanie z pracy w grupie 4-latków "Marynarze" za I półrocze roku szkolnego 2011/2012 Grupa "Marynarze" prowadzona jest przez Beatę Barańczuk i Izabelę Kaszubę.. Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona była w oparciu o Podstawę programową wychowania przedszkolnego, a także o program edukacji przedszkolnej zawarty w "Trampolinie Trzylatka" wyd.. Praca dydaktyczno-wychowawcza oparta była o podstawę programową dla przedszkoli i obejmowała treści zawarte w programie Nasze Przedszkole wydawnictwa - Mac Edukacja..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt